U091 Pohyb v prevenci a péči o zdraví

Vyučující

Mgr. Helena Mázlová (e-mail: mazlova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky kurzu s pohybovým cvičením zaměřeným k udržování dobrého stavu organismu, zejména hybného systému. Pro seniory je nezbytná přiměřená, pravidelná pohybová aktivita. V lekcích je převládající praktické pohybové cvičení doprovázeno teoretickými poznatky vztahujícími se k jednotlivým cvikům i k celkově zdravému životnímu stylu.

Obsah

 1. Cvičení na podložce.
 2. Fitball.
 3. Fitball.
 4. Overball.
 5. Overball+fitball.
 6. Dynaband.
 7. Dynaband+fiball.
 8. Prepilates.
 9. Pilates.
 10. Pilates.
 11. Cviky pro každodenní cvičení.
 12. Opakování a shrnutí poznatků.