U091 Pohyb v prevenci a péči o zdraví

Vyučující

Mgr. Helena Mázlová (e-mail: mazlova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky kurzu s pohybovým cvičením zaměřeným k udržování dobrého stavu organismu, zejména hybného systému. Pro seniory je nezbytná přiměřená, pravidelná pohybová aktivita. V lekcích je převládající praktické pohybové cvičení doprovázeno teoretickými poznatky vztahujícími se k jednotlivým cvikům i k celkově zdravému životnímu stylu.

Obsah

 1. Cvičení na podložce ,základy „Pilates dýchání“.
 2. Cvičení na podložce a s velkým míčem (fitball).
 3. Cvičení na podložce a s fitbalem.
 4. Cvičení na podložce s prvky cvičení pilates.
 5. Cvičení s fibalem a malým míčem (overball).
 6. Cvičení na podložce s fitbalem.
 7. Cvičení „pilates na boku“.
 8. Cvičení s pružným pásem (theraband).
 9. Cvičení s fitbalem a therabandem.
 10. Cvičení s 2 overbaly.
 11. Cvičení s overbalem a therabandem.
 12. Cviky na samostatné domácí cvičení.
 13. Opakování domácích cviků.