U069F Digitální fotografování 11 – Master Class II

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Zaměření předmětu

Kurz navazuje na předchozí výuku Digitálního fotografování se zaměřením na výtvarné vyjádřeni pomocí dostupných technických prostředků. Zaměří se na další práci se světlem a propojením kompozice s požadovaným obsahem a dosahem fotografie.

Výsledky učení

Studenti na konci kurzu formou společné výstavy předvedou jak zvládli nejmodernější výtvarné postupy a techniky, primární je osobitost vyjádření každého jednotlivce ve vztahu ke zvolenému tématu, témata výstupních prací budou vybírána individuálně.

Obsah předmětu

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií, doplnění chybějících znalostí (podle praxe), hodnocení prázdninových prací studentů.
 2. Práce s barvou při fotografování a v počítači – změna tonality, stylizace, práce s vrstvami, filtry atd. – práce ve Photoshop Elements.
 3. Portrét standardní / nestandardní svícený v atelieru.
 4. UNFOCUSED – samostatný workshop krajina/atelier (klášter Teplá).
 5. Použití blesku, stroboskopu a dalších světelných prostředků v noční krajině (společný workshop v kláštěře Teplá u Karlových Varů).
 6. Makrofotografie – nový pohled na staré věci, zátiší.
 7. Selfie – trochu jinak (autoportrét).
 8. Akt v atelieru / exterieru.
 9. Triky ve výtvarné fotografii (použití postupů HRD pro krajinu a další motivy, maskování, montáž vrstev ve Photoshopu).
 10. Divadelní  /filmová  fotografie – hledání nových úhlů pohledu (divadelní zkoušky, generálka, fotografie z natáčení filmu).
 11. Dírková komora digitálně – fotografování bez objektivu (nebo/a objektiv s názvem „Subjektiv“) – společné fotografování v Praze.
 12. Infrafotografie digitálně.
 13. Příprava vlastního tématu pro závěrečnou práci (výstavu).

Součástí každé přednášky věnované výtvarnému tématu bude i seznámení s použitou (doporučenou) technikou, naopak technicky zaměřené přednášky vždy budou doplněny obrazovými příklady buď přímo z praxe přednášejícího, nebo z jiných zdrojů.