U069E Digitální fotografování 10 – Master Class I

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Zaměření předmětu

Kurz navazuje na předchozí výuku Digitálního fotografování se zaměřením na výtvarné vyjádřeni pomocí dostupných technických prostředků. Zaměří se na práci se světlem a propojením kompozice s požadovaným obsahem a dosahem fotografie.

Výsledky učení

Studenti na konci kurzu formou společné výstavy předvedou jak zvládli nejmodernější výtvarné postupy a techniky, primární je osobitost vyjádření každého jednotlivce ve vztahu ke zvolenému tématu, témata výstupních prací budou vybírána individuálně.

Obsah předmětu

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií, doplnění chybějících znalostí (podle praxe), hodnocení vstupních prací studentů.
 2. Světlo jako hlavní téma výtvarné fotografie.
 3. Práce s barvou při fotografování a v počítači – změna tonality, stylizace, práce s vrstvami, filtry atd.
 4. Portrét při existujícím světle, využití vysoké citlivosti, odstranění šumu.
 5. Portrét standardní / nestandardní svícený v atelieru.
 6. Zátiší standardní / nestandardní  (světelné) – volba prostředků, minimalistické řešení versus profesionální praxe (produktová fotografie) – seznámení s ateliérovou bleskovou technikou, použití běžně dostupných blesků novými postupy, vláknová optika.
 7. Využití ostrosti a neostrosti jako výtvarných prvků.
 8. Využití extrémně krátkých časů expozice a extrémně dlouhých časů pro výtvarné účely.
 9. Makrofotografie – nový pohled na staré věci.
 10. Selfie – trochu jinak (autoportrét).
 11. Použití blesku a dalších světelných prostředků v noční krajině (společný workshop v klášteře Teplá Karlových Varů).
 12. Fotografické cykly versus jednotlivá fotografie.
 13. Akt v atelieru / exteriéru.

Poznámky 

Na první cvičení účastníci donesou výběr 5 svých nejlepších fotografií v elektronické formě.

Součástí každé přednášky věnované výtvarnému tématu bude i seznámení s použitou (doporučenou) technikou, naopak technicky zaměřené přednášky vždy budou doplněny obrazovými příklady buď přímo z praxe přednášejícího, nebo z jiných zdrojů.