U045 Ruština 2

Vyučující

PhDr. Marie Horvátová (horvat@vse.cz)

Zaměření

Kurs bude zaměřen na aktualizaci slovní zásoby, zlepšení komunikačních schopností při konverzaci na běžná témata. Předpokládáme, že všichni, kteří si kurs zapíší, jazyk kdysi ovládali a používali aktivně, tzn. že umějí číst a jednoduše formulovat své myšlenky.

Během semestru probereme 5 základních konverzačních témat. Kromě toho se zaměříme na rozdíly v životním stylu v současném Rusku a ČR, vztahy v rodině a ve společnosti. Pravidelně se budeme zabývat ekonomickou situací v Rusku.

Zmíníme se i o změnách, které se udály v samotném ruském jazyce v posledních letech.

Při výběru témat se bude přihlížet k zájmu posluchačů a aktuálním událostem v ČR, Rusku i ve světě.

Obsah předmětu

 1. Člověk v rodině a ve společnosti.
 2. Svátky v Rusku a rodinné svátky.
 3. Orientace ve městě.
 4. Památky historických měst „Zolotogo kolca“.
 5. Současná Moskva, nové objekty.
 6. Výstavnictví v Rusku, obchodní centra.
 7. Systém vzdělávání v Rusku.
 8. Studium na VŠ, U3V v Rusku.
 9. Volné téma podle přání posluchačů.
 10. Bajkal – perla Sibiře.
 11. Moderní komunikační prostředky v ruštině.
 12. Aktuální údaje o životní úrovni a demografické situaci v Rusku.
 13. Postavení ženy v ruské společnosti.
 14. Vánoce a novoroční svátky v Rusku.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, vyjádřit svůj názor k probíraným tématům. Získají lepší orientaci ve společenském a ekonomickém životě současného Ruska.

Způsob výuky

Na základě zkušeností ze dvou semestrů výuky můžeme konstatovat, že v přátelské a dělné atmosféře s pomocí učební pomůcky a množených materiálů aktivujeme dřívější znalosti a doplňujeme a rozvíjíme je dle zájmu, přání a potřeb posluchačů.

Literatura

M. Horvátová: Korespondence a jednání v ruštině, nakladatelství Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2046-9.