U045 Ruština 2

Vyučující

PhDr. Marie Horvátová (horvat@vse.cz)

Zaměření

Kurs bude zaměřen na aktualizaci slovní zásoby, zlepšení komunikačních schopností při konverzaci na běžná témata. Předpokládáme, že všichni, kteří si kurs zapíší, jazyk kdysi ovládali a používali aktivně, tzn. že umějí číst a jednoduše formulovat své myšlenky.

Během semestru probereme 5 základních konverzačních témat. Kromě toho se zaměříme na rozdíly v životním stylu v současném Rusku a ČR, vztahy v rodině a ve společnosti. Pravidelně se budeme zabývat ekonomickou situací v Rusku.

Zmíníme se i o změnách, které se udály v samotném ruském jazyce v posledních letech.
Při výběru témat se bude přihlížet k zájmu posluchačů a aktuálním událostem v ČR, Rusku i ve světě.

Obsah předmětu

 1. Seznámení, představení, zopakování gramatiky (časování sloves).
 2. Nákupy, obchody a trhy.
 3. Rodina, bydlení, svátky.
 4. Vztahy v rodině, postavení ženy v Rusku.
 5. Město, městská doprava.
 6. Kultura, divadlo, film. Ruský internet, e-mail.
 7. Cestování. Psaní dopisu, pozvánky.
 8. Volné téma dle přání skupiny.
 9. Životní úroveň v Rusku.
 10. Hotel, turistické destinace v Rusku.
 11. Vzdělávání, U3V v Rusku.
 12. Stravování, restaurace.
 13. Plány na dovolenou, letní dovolená.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, vyjádřit svůj názor k probíraným tématům. Získají lepší orientaci ve společenském a ekonomickém životě současného Ruska.

Způsob výuky

Na základě zkušeností ze dvou semestrů výuky můžeme konstatovat, že v přátelské a dělné atmosféře s pomocí učební pomůcky a množených materiálů aktivujeme dřívější znalosti a doplňujeme a rozvíjíme je dle zájmu, přání a potřeb posluchačů.

Literatura

M. Horvátová: Korespondence a jednání v ruštině, nakladatelství Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2046-9.