U045 Ruština 2

Vyučující

Ing. Alena Pak (xpaka04@vse.cz)

Zaměření

Kurz bude zaměřen na zlepšení komunikačních schopností při konverzaci na různá témata. Předpokládáme, že všichni, kteří si kurs zapíší, jazyk v minulosti ovládali a používali aktivně, tzn. že umějí číst a jednoduše formulovat své myšlenky.

Během semestru se zaměříme na Reálie Ruska prostřednictvím posouzení ekonomických, sociálních a jiných rozdílů mezi jednotlivými regiony Ruska.

Při výběru témat se bude přihlížet k zájmu posluchačů a aktuálním událostem v ČR, Rusku i ve světě.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, vyjádřit svůj názor k probíraným tématům. Získají lepší orientaci ve společenském a ekonomickém životě současného Ruska.

Obsah předmětu

 1. Opakování látky z LS 2021/20222.
 2. Cestování. Část 1.
 3. Cestování. Část 2.
 4. Hudba. Část 1.
 5. Hudba. Část 2.
 6. Divadlo. Část 1.
 7. Divadlo. Část 2.
 8. Knihy. Část 1.
 9. Knihy. Část 2.
 10. Knihy. Část 3.
 11. Sociální sítě. Část 1.
 12. Sociální sítě. Část 2.
 13. Opakování.

Způsob výuky

Na základě zkušeností ze dvou semestrů výuky můžeme konstatovat, že v přátelské a dělné atmosféře s pomocí učební pomůcky a množených materiálů aktivujeme dřívější znalosti a doplňujeme a rozvíjíme je dle zájmu, přání a potřeb posluchačů.

Literatura

M. Horvátová: Korespondence a jednání v ruštině, nakladatelství Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2046-9.