U042B Angličtina 8

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří dosáhli středně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, zejména pak mluvení, porozumění a psaní.

Během hodin se studenti dozví mnoho zajímavého i o studiu cizích jazyků obecně, o tom, proč a čím se jazykové systémy liší. Budou používány i články z oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni o všech běžných tématech. Získají jistotu při jazykové komunikaci potřebné např. při cestování.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2018/19 navážeme na výuku z letního semestru podle učebnice Tilbury, English Unlimited- Intermediate (B1+), Cambridge University Press (Units 4-6). Učebnice bude pro studenty zajištěna přes prodejnu knih VŠE (se slevou).

  • Gramatika: časový systém, stylistické rozdíly v používání různých vazeb. Důkladné opakování probraného podle pracovního sešitu (kopie budou k dispozici)
  • Témata: describing monuments and places, lifestyle, on the phone, giving opinion, checking information, describing experiences and talking about plans.

Literatura

  • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Intermediate, Cambridge University.