U038A Italština 2

Vyučující

PhDr. Zdenka Sládková (zdenka.sladkova@vse.cz)

Zaměření

Kurz je určen posluchačům s minimální základní znalostí italštiny na úrovni 4 lekcí níže uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a upevní dovednost komunikace.

Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Obsah

  • Gramatika: přivlastňovací zájmena, tázací zájmena, zvratná slovesa, minulý čas passato prossimo aj.
  • Tematické okruhy: česká a italská rodina, popis dne, bydlení, volný čas, cestování, telefonování, státní svátky Itálie a ČR aj.

Literatura

V. Pospíšilová, E. Ferrarová, M. Ferrarová: Učebnice současné italštiny. 1. díl. Computer Press a.s., Brno. ISBN 978-80-251-1956-3.