Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Návaznosti předmětů v LS 2017/18

Související stránky

Návaznosti

V InSIS není možné registrovat navazující předmět před absolvováním výchozího předmětu.

co navazuje návaznost na předmět platnost
U013 Cesty inspirované gastronomií U015 Cestovní ruch pouze v registracích
U019 Tradice a současný život U019 Tradice a současný život pouze v registracích
U036A Španělština 2 - Severní Španělsko U037A Španělština na cesty pouze v registracích
U036B Španělština 3 U036A Španělština 2 pouze v registracích
U041A Angličtina 2 U041 Angličtina 1 pouze v registracích
U041C Angličtina 4 U041C Angličtina 3 pouze v registracích
U041D Angličtina 5 U041D Angličtina 4 pouze v registracích
U042A Angličtina 7 U042A Angličtina 6 pouze v registracích
U042B Angličtina 8 U042B Angličtina 7 pouze v registracích
U042C Angličtina 8 U042C Angličtina 7 pouze v registracích
U043 Angličtina 10 U043 Angličtina 9 pouze v registracích
U044 Angličtina 11 U044 Angličtina 10 pouze v registracích
U045 Ruština 2 U045 Ruština 2 pouze v registracích
U046C Francouzština 3 U046C Francouzština 3 pouze v registracích
U046E Francouzština 5 U046E Francouzština 5 pouze v registracích
U048 Němčina 3 U048 Němčina 3 pouze v registracích
U049A Němčina 5 U049A Němčina 5 pouze v registracích
U062 Prezentace informací a fotografií U060 nebo U061 pouze v registracích
U066 Digitální fotografování 2 U065 Digitální fotografování 1 pouze v registracíh
U069D Digitální fotografování 9 U068  Digitální fotografování 8 pouze v registracích
U092A Malba a kresba 1 U092A nebo U092B nebo U092C pouze v registracích
U092B Malba a kresba 2 U092A nebo U092B nebo U092C pouze v registracích
U092C Malba a kresba 3 U092A nebo U092B nebo U092C pouze v registracích
U094 Kreslení
pravou mozkovou hemisférou 2 – pastelky
U093 Kreslení
pravou mozkovou hemisférou 1 – tužka
pouze v registracích
U099C Golfem k
aktivnímu způsobu života seniorů 3
U099A nebo U099B nebo U099C nebo U099D nebo
U099E nebo U099F nebo U099G nebo U099H
pouze v registracích
U099D Golfem k
aktivnímu způsobu života seniorů 4
U099A nebo U099B nebo U099C nebo U099D nebo
U099E nebo U099F nebo U099G nebo U099H
pouze v registracích
U099E Golfem k
aktivnímu způsobu života seniorů 5
U099A nebo U099B nebo U099C nebo U099D nebo
U099E nebo U099F nebo U099G nebo U099H
ouze v registracích
U099F Golfem k
aktivnímu způsobu života seniorů 6
U099A nebo U099B nebo U099C nebo U099D nebo
U099E nebo U099F nebo U099G nebo U099H
pouze v registracích
U099G Golfem k
aktivnímu způsobu života seniorů 7
U099A nebo U099B nebo U099C nebo U099D nebo
U099E nebo U099F nebo U099G nebo U099H
pouze v registracích
U099H Golfem k
aktivnímu způsobu života seniorů 8
U099A nebo U099B nebo U099C nebo U099D nebo
U099E nebo U099F nebo U099G nebo U099H
pouze v registracích

Zákazy

Nelze současně studovat překrývající se předměty.

první předmět druhý předmět platnost
U090 Pohyb v
prevenci a péči o zdraví
 - 4 hodiny týdně
U091 Pohyb v
prevenci a péči o zdraví
 - 2 hodiny týdně
vždy
U091 Pohyb v
prevenci a péči o zdraví
 - 2 hodiny týdně
U090 Pohyb v
prevenci a péči o zdraví
 - 4 hodiny týdně
vždy
U092A Malba a kresba 1 U092B Malba a kresba 2 vždy
U092B Malba a kresba 2 U092A Malba a kresba 1 vždy
U097A Tai-či 1 U097B Tai-či 2 vždy
U097B Tai-či 2 U097A Tai-či 1 vždy

Opakování

Některé předměty nelze studovat vícekrát (opakovat po dříve úspěšném ukončení).

poředmět platnost
- pouze v registracích