Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U056A Zoner Photo Studio – editace fotografií 1

Vyučující

Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. (e-mail: sedlacek@vse.cz)

Obsah

Hlavní část kurzu je věnována základním principům a postupům při editaci digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio (v úvodu též jednoduché úpravy v IrfanView). V části kurzu budou vysvětlovány i důvody vzniku „špatných“ fotografií a cesty jak tyto fotografie „vylepšit“. Cílem je seznámit studenty s celou problematikou vzniku, přenosu a editace a prezentace digitálních fotografií a vybavit je znalostmi a dovednostmi, nutné k tvorbě technicky i kompozičně relativně bezchybných fotografií.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio.

Obsah

  1. Stažení fotografií z fotoaparátu do PC nebo notebooku, jejich základní roztřídění a jednoduché zálohování. (Pokročilejší katalogizace a vyhledávání fotografií s využitím specifických možností Zoner Photo Studio budou probrány v U057 - Zoner Photo Studio - editace fotografií 2.)
  2. IrfanView: je primárně prohlížeč fotografií (a mnoha dalších grafických formátů), ale umožňuje i rychlé jednoduché úpravy fotografií: otočení a ořez (i bezztrátově), změna velikosti, základní úpravy barev, jasu a kontrastu ad.
  3. Zoner Photo Studio: seznámení s prostředím a ovládáním programu, základní nastavení programu.
  4. Základní úpravy fotografií s využitím Panelu rychlých úprav.
  5. Základy editace fotografií podrobněji (např. ořez, korekce perspektivy, úprava kontrastu, jasu, barev, odstraňování šumu).
  6. Jednoduché nahraní fotografií do online fotogalerie: Zonerama přip. jiné fotoalbum. Podrobněji bude zasílání, sdílení a prezentace fotografií probráno v U057 - Zoner Photo Studio - editace fotografií 2.

Literatura

  • Počítačová grafika, VŠE, 2006,  HORNÝ, S.
  • Digitální fotografie a její zpracování, VŠE, 2005,  HORNÝ, S.