U056 Zoner Photo Studio 1 – editace

Vyučující

Ing. Hana Krohová (e-mail: hana.krohova@seznam.cz)

Zaměření

Hlavní část kurzu je věnována základním metodám a postupům při editaci digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X. Kurzu se mohou účastnit i majitelé nižších verzí editačního programu, protože většina funkcionalit je v podstatě obdobná ve všech verzích. Pouze dílčí úseky přednášek se budou týkat funkcionalit obsažených jen ve verzi X.

Součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto-poradna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své upravené fotografie a vyučující spolu s posluchači okomentují klady a příp. nedostatky provedené editace.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio se základními dovednostmi.

Obsah

Cíl

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat základním způsobem digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio.

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio X s významnou slevou.

Předpoklady pro studium 

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu Zoner Photo Studio X – Editace 1 je dobrá znalost základů práce na PC, např. kopírování ev. přesun souborů mezi složkami apod.

Předpokládá se, že student má možnost domácí práce na PC včetně připojení na Internet.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague