Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U049B Němčina 6

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní na velmi pokročilé úrovni . Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a překlady potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (volný čas, plánování dovolené, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitých  situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Můj denní program, volnočasové aktivity, další studium, role U3V. (4 hodiny)
  2. Plánování dovolené - cestovní kanceláře, výběr destinací. (4 hodiny)
  3. Dovolená doma nebo v zahraničí, rozhodující faktory v dnešní době. (4 hodiny)
  4. Dopis z dovolené - popis zajímavého místa. (4 hodiny)
  5. Ekologie v našem životě, můj osobní příspěvek k ní. (4 hodiny)
  6. Samostatné prezentace (aktuality) na vybrané téma. (6 hodin)