Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U049A Němčina 5

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších  situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Můj životní příběh. Vyprávět své i cizí příběhy, zážitky, historky. (4 hodiny)
  2. Moje svatba. Průběh svatby, porovnat české a německé svatební zvyky, formulovat blahopřání k sňatku. (4 hodiny)
  3. Povolání. Popsat své bývalé povolání, důvody, proč jsem se pro ně rozhodl, jeho výhody a nevýhody. (4 hodiny)
  4. Nové trendy v životě a životním stylu, různé postoje, představy a názory na šťastný život. (4 hodiny)
  5. Role U3V v mém životě - nové vědomosti, dovednosti, ale i noví přátelé. Společenská role přednášek a cvičení. (4 hodiny)
  6. Důchodový věk jako impuls pro nové koníčky, cestování a poznávání doma i v zahraničí. (6 hodin)