Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046A Francouzština 1 pro úplné začátečníky

Související stránky

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen naprostým začátečníkům, kterým poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Po nezbytném úvodním nácviku výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze pro vyjádření otázky, souhlasu i nesouhlasu, přání či žádosti.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

  1. Základní společenské obraty.
  2. Seznamování a představování.
  3. Francouzština ve světě.
  4. Rodina.
  5. Zaměstnání a studium.
  6. Bydlení.
  7. Doklady, osobní údaje.
  8. Volný čas.

Literatura

PRAVDOVÁ M. : Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.