Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U042A Angličtina 7

Související stránky

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače s nižší střední znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, některých modálních sloves, stupňování přídavných jmen a jednoduchého použití členů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na střední úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2017/2018 se pokračovalo s výukou učebnice New English File Intermediate a byly probrány první čtyři lekce, částečně pátá. Posluchači si rozšířili a procvičili tvoření otázek, použití přítomného a minulého prostého a průběhového času, předpřítomného času, stupňování přídavných jmen, užívání podmínkových vět a použití členů.

Slovní zásoba obsahovala: tvoření slov, odvozování slov, jídlo a restaurace, rodina, cestování, rodina, vzdělávání, bydlení a některá frázová slovesa.

V zimním semestru 2018/2019 budeme pokračovat se zavedenou učebnicí New English File Intermediate, Student´s Book a Workbook.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: používání členů, infinitiv a gerundium, nepřímá řeč, pasivum a vztažné věty
  • Slovní zásoba: tvoření podstatných jmen, nákupy, filmy a divadlo, používání spojek a předložek

Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Literatura

Oxenden, C. - Latham-Koenig. C, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451910-6.