Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U042 Angličtina 2

Související stránky

Garant

Mgr. Markéta Matoušková

Organizace předmětu v letním semestru 2014/15

Předmět je vyučován dvakrát týdně

 • ve středu 07:30-09:00 PhDr. Lhotáková - konverzace
 • v pátek 12:45-14:15 Mgr. Matoušková - nové kapitoly

Je možné si zapsat

 • obě dvouhodinovky jako předmět u042 (poplatek 1600 Kč) nebo
 • pouze středeční dvouhodinovku jako předmět U042A (poplatek 800 Kč) nebo
 • pouze páteční dvouhodinovku jako předmětu U042B (poplatek 800 Kč)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače s mírně pokročilou znalostí angličtiny, kteří si chtějí zopakovat a upevnit své dosavadní znalosti. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní. V kurzu bude zahrnuto opakování a rozvíjení gramatických jevů a slovní zásoby odpovídající dané jazykové úrovni a potřebám posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglické na mírně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

Část A

V hodinách v zimním semestru akademického roku 2014/15 byly používány materiály z knihy Workbook ke knize New English File Pre-intermediate a různé doplňkové materiály.

Posluchači si rozšířili a procvičili tvoření otázek, použití přítomného prostého a průběhového času, vazby going to a budoucího času a základních modálních sloves.

Slovní zásoba obsahovala výrazy: rodina, dovolená, oděvy, sportování.

V letním semestru 2014/15 se výuka soustředí na tato témata:

 • Gramatika: další modální slovesa, podmínkové věty 1. a 2. typu, některá frázová slovesa, minulý a předpřítomný čas.
 • Slovní zásoba: tvoření různých slovních druhů, životopis, vzdělávaní, zdraví a životní styl.

Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Část B

V letním semestru 2014/15 bude po úvodním opakování kapitol 1 – 8 probrána kapitola 9, jejíž obsahem je:

 • Gramatika: předminulý čas, příslovce, souslednost časová.
 • Slovní zásoba: vyprávění příběhu.

Poté probereme kapitoly 1 a 2 učebnice New English File Intermediate, tzn.

 • Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas, budoucí časy, předpřítomný čas prostý a průběhový, přídavná jména.
 • Slovní zásoba: jídlo, v restauraci, sport.