Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U028B Účetnictví a daňová evidence živnostníka 10

Související stránky

Vyučující kurzu

Ing. Monika Randáková, Ph.D.
(katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky

Kombinace přednášky a cvičení.

Zaměření

Cílem předmětu je navázat na kurzy Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1 - 9. Prohloubit dosavadní praktické znalosti při vedení účetnictví a daňové evidence živnostníka. Zaměřit se na problematiku mzdového účetnictví, na oblast věcné kontroly účetnictví, sestavení účetní závěrky fyzické osoby vedoucí účetnictví k 31. 12. 2015 a po novele účetních předpisů od 1. 1. 2016, sestavení daňového přiznání fyzických osob za rok 2015 a sestavení kontrolního hlášení k DPH od 1. 1. 2016. Cílem kurzu není detailní výklad daňových předpisů.

Výukové týdny

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů, řešení souvislých příkladů – podnikatel fyzická osoba vedoucí účetnictví.
 2. Věcná kontrola účetnictví – inventarizace, externí audit.
 3. Sestavení účetní závěrky fyzické osoby vedoucí účetnictví k 31. 12. 2015.
 4. Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016.
 5. Struktura účetní závěrky od 1. 1. 2016.
 6. Sestavení daňového přiznání fyzických osob za rok 2015 – účetnictví.
 7. Sestavení daňového přiznání fyzických osob za rok 2015 – daňová evidence.
 8. Mzdové účetnictví – výpočet mzdy pracovníka.
 9. Mzdové účetnictví – účtování, odvodové povinnosti.
 10. Sestavení kontrolního hlášení k DPH od 1. 1. 2016.
 11. Sestavení kontrolního hlášení k DPH od 1. 1. 2016 – praktické příklady.
 12. Test.
 13. Zhodnocení výsledků testu, rozbor správného řešení.