Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U027 Účetnictví a daňová evidence živnostníka 7

Související stránky

Vyučující kurzu

Ing. Monika Randáková, Ph.D.
(katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky

Kombinace přednášky a cvičení.

Cíl

Cílem předmětu je navázat na kurzy Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1 - 6. Prohloubit dosavadní znalosti, naučit se „číst“ v účetních výkazech, probrat specifika při sestavování daňových přiznání k dani z příjmů, dani z přidané hodnoty a dani z nemovitostí. Cílem kurzu není detailní výklad daňových předpisů.

Výukové týdny

 1. Opakování probrané látky z minulých kurzů.
 2. Řešení souvislých příkladů s dopadem do účetních výkazů.
 3. Pokračování v řešení souvislých příkladů s dopadem do účetních výkazů.
 4. Rozbor účetní závěrky konkrétní společnosti.
 5. Pokračování v rozboru účetní závěrky konkrétní společnosti.
 6. Daň z příjmů – daňově uznatelné náklady.
 7. Daň z příjmů – daňově neuznatelné náklady.
 8. Opakování DPH, daňová povinnost, nadměrný odpočet, krácení DPH, vypořádání DPH.
 9. Obchodování se zahraničím.
 10. DPH při obchodování se zahraničím.
 11. Daň z nemovitostí.
 12. Sestavení přiznání k dani z nemovitostí.
 13. Novinky v účetní a daňové legislativě pro rok 2014 a 2015.