Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U023 Účetnictví a vedení daňové evidence živnostníka 3

Související stránky

Vyučující

Ing. Monika Randáková, Ph.D. (katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky

Kombinace přednášky a cvičení.

Cíl

Cílem předmětu je navázat na kurzy U022 Účetnictví 1, U024 Účetnictví 2, U021  Vedení daňové evidence individuálního podnikatele 1 a U023 Vedení daňové evidence invdividuálního podnikaetele 2 a prohloubit dosavadní znalosti. Zároveň se prakticky naučit sestavit přiznání k DPH a k dani z převodu nemovitostí. Cílem kurzu není detailní výklad daňových předpisů.

Osnova kurzu

 1. Sestavení rozvahy.
 2. Zjištění výsledku hospodaření obchodního podniku.
 3. Zjištění výsledku hospodaření výrobního podniku – účelové členění nákladů.
 4. Zjištění výsledku hospodaření výrobního podniku – druhové členění.
 5. Položky časového rozlišení.
 6. Oceňování majetku a závazků při pořízení, příp. vzniku.
 7. Oceňování položek účetních výkazů.
 8. Účtování DPH.
 9. Záznamní povinnost k DPH.
 10. Sestavení přiznání k DPH – plný odpočet.
 11. Sestavení přiznání k DPH – krácený odpočet.
 12. Převod nemovitosti kupní smlouvou.
 13. Sestavení přiznání k dani z převodu nemovitostí.