U020 Reálie Latinské Ameriky 2 – Indiánské kultury jižni Ameriky

Vyučující

PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. (e-mail: olga.vylimkova@vse.cz)

Vilimkova-Olga

Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně CK Adventura a CK Latintour.

Zimní semestr 2018/19

Reálie Latinské Ameriky 2 - Indiánské kultury jižni Ameriky

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské národy a kultury v historii a v současnosti.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou mít studenti přehled o dějinách a kultuře slavných indiánských národů jižní Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Národy zlatníků: Tairona, Chibcha, Muisca, bájné El Dorado.
 2. Města Chavín a Caral, kultura Sechín.
 3. Slavný národ Mochiků, města pyramid, Pán ze Sipánu.
 4. Textílie a lékařství Paracasu, záhadná Ica, mystická Nasca.
 5. Tíwanaku - klenot And.
 6. Bojovní Wari a Chankové, Chachapoyas - pevnost Kuelap.
 7. Říše Chimú, Inkové.
 8. Kultury Amazonie, ztracená města.
 9. Národy jihu: Guaraní, Mapuchové.
 10. Indiáni jižní Ameriky dnes - každodenní život, kultura, duchovní tradice.

Zimní semestr 2017/18 (a letní semestr 2015/16)

Reálie Latinské Ameriky 3 - Mayové a Inkové

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské kultury.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v reáliích Latinské Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Mayové.
  1. Přírodní prostředí střední Ameriky.
   Region Mezoameriky a jeho nejslavnější kultury.
  2. Doba archaická a předklasická - hierarchizace společnosti; stavby prvních měst; klenoty pralesa Peténu: Nakbé, Mirador, Tikal, Uaxactúm, Lamanay; význam obchodního centra Kaminaljuyú.
  3. Doba klasická - dějiny období na základě rozluštěných mayských textů stél; vztahy mezi městskými státy; osudy panovníků; skvosty mayské architektury; rozvoj věd a umění; astronomie a mayské kalendáře; rituál "míčové hry"; mayské kodexy; slavná města: Tikal, Copán, Calacmul, Palenque, Caracol, Yaxhá, Piedras Negras, Bonampak, Yaxchilán; pád některých mocných měst na konci doby klasické.
  4. Doba postklasická - přesun center, rozvoj měst severního Yucatánu; vliv Toléků; významná města: Uxmal, Chichen Itzá, osobitý "puucký styl", přístav Tulúm;
   rozvoj měst na Guatemalské vysočině; království Quiché a Kaqchikel - slavné město Iximché; posvátné knihy.
  5. Postavení Mayů v době koloniální a novodobých republik; odkaz starých kultur pro dnešní obyvatele regionu;
   Mayové dnes - živé duchovní tradice, používání rituálního kalendáře, kniha Popol Vuh; revitalizace etnické identity v multikulturních státech střední Ameriky.
 2. Inkové.
  1. Přírodní prostředí.
   Slavné národy andského kulturního areálu se zaměřením na Tíwanaku
  2. Původ Inků; putování od jezera Titicaca; příchod do oblasti Cuska; posilování panovnické moci, taktiky získávání vlivu nad místními vládci; legendy a realita.
  3. Vítězství nad Chanky, slavný panovník Pachacutek; přestavba Cuska; organizace státu; první dobyvačné války; rozvoj stavebnictví; význam astronomie a observatoří; kalendář; rozvoj zemědělství; slavná města.
  4. Výboje Inků za Tupaca Yupanquiho; pád říše Chimú; námořní výprava; organizace rozsáhlé říše; slavné incké "silnice"; významná centra; poklad Inků.
   Rebelie podmaněných států za Huayny Capaca.
  5. Dobytí Incké říše Španěly; kroniky;
   andské kultury dnes - jazyk quechua, duchovní tradice, přírodní náboženství a mýty; kultura, folklór.

Letní semestr 2014/15

Reálie Latinské Ameriky 2 - Cestování po Latinské Americe

Zaměření předmětu

Předmět je určen pro zájemce o reálie Latinské Ameriky.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v reáliích Latinské Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Mayové.
  1. Přírodní prostředí střední Ameriky.
   Region Mezoameriky a jeho nejslavnější kultury.
  2. Doba archaická a předklasická - hierarchizace společnosti; stavby prvních měst; klenoty pralesa Peténu: Nakbé, Mirador, Tikal, Uaxactúm, Lamanay; význam obchodního centra Kaminaljuyú.
  3. Doba klasická - dějiny období na základě rozluštěných mayských textů stél; vztahy mezi městskými státy; osudy panovníků; skvosty mayské architektury; rozvoj věd a umění; astronomie a mayské kalendáře; rituál "míčové hry"; mayské kodexy; slavná města: Tikal, Copán, Calacmul, Palenque, Caracol, Yaxhá, Piedras Negras, Bonampak, Yaxchilán; pád některých mocných měst na konci doby klasické.
  4. Doba postklasická - přesun center, rozvoj měst severního Yucatánu; vliv Toléků; významná města: Uxmal, Chichen Itzá, osobitý "puucký styl", přístav Tulúm;
   rozvoj měst na Guatemalské vysočině; království Quiché a Kaqchikel - slavné město Iximché; posvátné knihy.
   Postavení Mayů v době koloniální a novodobých republik; odkaz starých kultur pro dnešní obyvatele regionu;
   Mayové dnes - živé duchovní tradice, používání rituálního kalendáře, kniha Popol Vuh; revitalizace etnické identity v multikulturních státech střední Ameriky.
 2. Inkové.
  1. Přírodní prostředí.
   Slavné národy andského kulturního areálu se zaměřením na Tíwanaku.
  2. Původ Inků; putování od jezera Titicaca; příchod do oblasti Cuska; posilování panovnické moci, taktiky získávání vlivu nad místními vládci; legendy a realita.
  3. Vítězství nad Chanky, slavný panovník Pachacutek; přestavba Cuska; organizace státu; první dobyvačné války; rozvoj stavebnictví; význam astronomie a observatoří; kalendář; rozvoj zemědělství; slavná města.
  4. Výboje Inků za Tupaca Yupanquiho; pád říše Chimú; námořní výprava; organizace rozsáhlé říše; slavné incké "silnice"; významná centra; poklad Inků.
   rebelie podmaněných států za Huayny Capaca.
  5. Dobytí Incké říše Španěly; kroniky;
   andské kultury dnes - jazyk quechua, duchovní tradice, přírodní náboženství a mýty; kultura, folklór.

Zimní semestr 2016/17 (a zimní semestr 2014/15)

Reálie Latinské Ameriky 1 - původní národy

Obsah

Literatura


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague