Registrace

Registrace lze v InSIS provádět na další semestr v období určeném harmonogramem semestru:

  • Ve skupině Moje studium vybereme Portál studenta.
  • Ve sloupci Reg./Zápisy klepneme na ikonu.
  • Do pole Předmět vyplníme ident předmětu (viz katalog předmětů), např. U011, a klepneme do tlačítka Dohledat.

  • Ve skupině Výsledek hledání zaškrtneme pole na začátku řádku předmětu a klepneme do tlačítka Přidat označené předměty. Tento bod opakujeme pro všechny předměty.

V registracích studenti registrují svůj zájem o předměty. Registrace neznamená zápis předmětu. Po registracích je dle zájmu studentů upraven rozvrh:

Následuje automatizovaný zápis. InSIS vybere studenty do rozvrhových akcí:

V zápisu student reaguje na automatizovaný zápis:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague