Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kontrola osobních údajů

Student je povinen v ISIS udržovat aktuální svou základní osobní evidenci:
 • Provedeme přihlášení do InSIS.
 • Ve skupině Nastavení informačního systému vybereme Kontrola osobních údajů.
 • Následující údaje musí být správně vyplněny:
  • Osobní údaje
   • Jméno a příjmení
   • Titul před jménem, pokud existuje
   • Titul za jménem, pokud existuje
   • Rodné číslo
    První čtyři položky jsou vypisovány na osvědčeních.
   • Mobilní telefon nebo Kontaktní telefon
   • E-mail, pokud existuje
   • Vzdělání
   • Starobní/invalidní důchod
  • Adresy
   • Trvalý pobyt či Kontaktní adresa
 • Pokud některé položky chybí či jsou nesprávně vyplněny, musí student kontaktovat sekretariát U3V (viz kontakty). Osobní údaje nemůže v ISIS student sám opravit.