Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Elektronická přihláška

Postup podávání elektronické přihlášky:

  • Elektronická přihláška je určena pouze pro nové zájemce, nikoliv pro registraci dříve přihlášených studentů.
  • Ve webovém prohlížeci zadáme adresu http://insis.vse.cz
  • Ve skupině Přijímací řízení vybereme Přihláška na Univerzitu třetího věku (U3V).
  • Na další obrazovce vyplníme své rodné číslo a klepneme do tlačítka Kontrola rodného čísla.
  • Na další obrazovce vyplníme základní osobní údaje a kontaktní adresu:
    • V skupině Osobní údaje v poli Telefon zadáme telefon ve tvaru +420123456789, uvedeme nejlépe mobilní telefon.
    • V skupině Kontaktní adresa v poli Adresa nejdříve vyplníme bez mezery PSČ a klepneme do tlačítka Dohledat.
      Obec se vyplní sama, pokud je jednoznačná, nebo ji vybereme ze seznamu obcí k zadanému PSČ.
    • V sekci Předměty si vybereme předměty, které chcete studovat, a upřesníme čas (tzv. rozvrhovou akci), kdy chceme studovat.
    • Na závěr klepneme do tlačítka Odeslat přihlášku.
    • Na udanou elektronickou adresu nám přijde e-mail s uživatelským jménem a heslem pro Integrovaný studijní informační systém (InSIS).
    • Přihlášením provádíme pouze registraci zájmu. Každý zájemce je povinen se dostavit na úvodní informační setkání a v ISIS prohlédnout stav automatizovaného zápisu, popř. zápis dalších předmětů.
  • Elektronickou přihlášku lze zadat i po automatizovaném zápisu dle harmonogramu semestru, v něm je však možné vybírat už jen z neobsazených míst v předmětech.
  • V případě problémů či obavy z elektronické přihlášky kontaktujte osobně nebo telefonicky sekretariátu Univerzity třetího věku v úředních hodinách (viz kontakty).