Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvrh – letní semestr 2014/15

letní semestr akademického roku 2014/15

den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
po SB 307 individuální práce U094 Kreslení pravou mozkovou hemisférou 2 - pastelka
Ing. Danková
U096 Kreslení pravou mozkovou hemisférou 4 - suchý pastel, tempera Ing. Danková   U066 Digitální fotografování 2
doc. Horný
U068 Digitální fotografování 4 - teorie kompozice
liché týdny
doc. Horný
U069 Digitální fotografování 5 - kompozice v praxi
sudé týdny doc. Horný
individuální práce
jinde   U011 Mezinárodní politika a diplomacie
Mgr. Havlová
SB 112
U011 Mezinárodní politika a diplomacie*
Mgr. Havlová
SB 309
U015 Cestovní ruch - Památky UNESCO jako významné turistické cíle
Ing. Jarolímková
SB 240
jinde 12:45-13:45 U091 Pohyb v prevenci a péči o zdraví
Mgr. Mázlová tělocvična SB**
Zbraslav U099A Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů 1
doc. Vojtíšek
U099A Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů 1
doc. Vojtíšek
U099B Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů 2
doc. Vojtíšek
den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
út SB 307 individuální práce U078 Tvorba webových stránek*
Ing. Hurtíková
U075 Windows 8 - můj operační systém 1* Ing. Hurtíková U070 Mail a služby Googlu* Ing. Hurtíková U052 Internet nejlepší přítel člověka* Ing. Seghmanová U055 PowerPoint * Ing. Seghmanová individuální práce
jinde U038A Italština 2
PhDr. Sládková
SB 235
U040A Italština 5 
PhDr. Sládková
RB 112
U040 Italština 4 PhDr. Sládková
SB 232
U046A Francouzština 2 pro mírně pokročilé
PhDr. B. Volfová
RB 205
16:00-17:30
U061 Grafika online *
Ing. Koubalíková
Lync (online)
jinde U028 Účetnictví a daňová evidence 8
Ing. Randáková
SB 232
  U046B Francouzština 3 pro středně pokročilé
Mgr. Kidlesová
NB 468/SB 410
den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
st SB 307 individuální práce U071 Office Online*
Ing. Koubalíková
U062 ECDL - řidičák na počítač 1*
Ing. Koubalíková
U054 Excel*
Ing. Topolová
U063 ECDL - řidičák na počítač 2*
Ing. Koubalíková
U051 Jak vyzrát na počítač 2*
Ing. Koubalíková

individuální práce

jinde U031 Významy mýtů a rituálů 2*
Mgr. Kučera
SB 309
U038 Italština 1 
PhDr. Sládková
SB 110
U032 Rozvoj kreativity
Mgr. Černá
RB 205
U048 Němčina 2 Mgr. Gelnarová
NB 472
U036A Španělština 2 Mgr. Schalková
SB 233
 
jinde U042 Angličtina 2 a U042A PhDr. Lhotáková SB 330   U036 Španělština 1 Mgr. Schalková SB 237   U036B Španělština 3 doc. Hlavičková
SB 231
jinde 9:15-10:15
U097 Tai-či 2
Mgr. Mázlová
tělocvična SB
Jižní Město   U085 Základy údržby PC a počítačové bezpečnosti
M. Dočekal
JM 357
den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
čt SB 307 individuální práce U093 Kreslení pravou mozkovou hemisférou 1 - tužka
Ing. Danková
U095 Kreslení pravou mozkovou hemisférou 3 - skutečnost Ing. Danková   U029 Osobní a rodinné finance
Mgr. Zámečník
U019 Tradice a současný život – umění a památky v denním životě
PhDr. Hoftichová
individuální práce
jinde U046 Francouzština 1 pro úplné začátečníky
PhDr. Vodňanská
SB 212
U033 Psychologie v nás PhDr. I. Volfová
NB C
U016 Dějiny umění
doc. Vaněk
NB C
jinde 16:15-17:15 U091 Pohyb v prevenci a péči o zdraví Mgr. Mázlová tělocvična SB**
Jižní Město U082 Android pro mírně pokročilé
Ing. Šmejkal
JM 361
Zbraslav U099C Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů 3
doc. Vojtíšek
U099C Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů 3
doc. Vojtíšek
den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
SB 307 individuální práce U034 Humor - hygiena života PhDr. Beroušek U035 Management zvládání života PhDr. Beroušek U020 Reálie Latinské Ameriky 2 - Cestování po Latinské Americe PhDr. Vilímková individuální práce individuální práce individuální práce
jinde U041 Angličtina 1
PhDr. Míšková SB 331
U092 Malba a kresba
J. Malovaná
SB 335
U092 Malba a kresba
J. Malovaná
SB 335
U092 Malba a kresba
J. Malovaná
SB 335
U092 Malba a kresba
J. Malovaná
SB 335
U042B Angličtina 2 PhDr. Míšková SB 327 U045 Ruština pro mírně pokročilé
PhDr. Horvátová
SB 110
U042 Angličtina 2 a U042B
Mgr. Matoušková
RB 104
U043 Angličtina 3
PhDr. Lhotáková
SB 329
U043 Angličtina 3
PhDr. Lhotáková
SB 329
U044 Angličtina 4
PhDr. Lhotáková
SB 329
U047 Němčina 1
Mgr. Gelnarová
SB 326
U049 Němčina 3 - Konverzace
Mgr. Gelnarová
SB 326

8. - 12. 6. 2015 probíhá předmět U056 Zoner Photo Studio - editace fotografií 1 (pondělí - středa 9:15 - 14:15, čtvrtek - pátek 9:15 - 12:30).

15. - 19. 6. 2015 probíhá předmět U098 Letní sportovní kurz v Dobronicích.

Vysvětlivky zkratek:

  • ????? = učebna i čas se může změnit v souvislosti s úpravami rozvrhu hodin řádných studentů
  • NB = Nová budova
  • RB = Rajská budova
  • SB = Stará budova
  • * Záznam výuky na webu http://jmhd.vse.cz.
  • **  V případě souběžného cvičení ve čtvrtek se zapisuje jako U090.
  • § Z dvojice v učebně SB 307 bude vybrán předmět s vyšším zájmem studentů v registracích.

Umístění učeben uvedeno v rámci rubriky Kontakty.