Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
RH zimní semestr 2018/19

Související stránky

zimní semestr akademického roku 2018/19

den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
po SB 307 U096 Kreslení pravou mozkovou hemisférou 4 - suchý pastel
Ing. Danková
U094 Kreslení pravou mozkovou hemisférou 2 - pastelky
Ing. Danková
U073 Geocaching
Ing. Kubálková*
U069A Digitální fotografování 6 - kompozice (tipy a triky)
sudé týdny
doc. Horný
U067 Digitální fotografování 3 - žánry (fotoklub) ♠
sudé týdny
doc. Horný
U068 Digitální fotografování 4 - teorie kompozice 
sudé týdny
doc. Horný §
SB 307 / jinde U033 Psychomotorikou ke zdravé mysli
PaedDr. Schmidtová
?????
U069C Digitální fotografování 8 - workshop 1
lidé týdny
doc. Horný
U069D Digitální fotografování 9 - workshop 2
liché týdny
doc. Horný §
jinde U011 Mezinárodní politika a diplomacie
PhDr. Havlová
SB 112
U011 Mezinárodní politika a diplomacie*
PhDr. Havlová
RB 211
  U065 Digitální fotografování 1
doc. Horný §
SB 307
jinde U041A Angličtina 2
Mgr. Baštýřová
?????
U041 Angličtina 1
PhDr. Krásová
?????
U013 Cesty inspirované gastronomií
Ing. Jarolímková
?????
U015 Cestovní ruch - Památky UNESCO jako významné turistické cíle*
Ing. Jarolímková
RB 211
jinde U044A Angličtina 12
Ing. Huntley
?????
12:45-13:45
U091 Pohyb v prevenci a péči o zdraví
Mgr. Mázlová
tělocvična SB**
Zbraslav 10:00-13:30
U099I Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů M1
doc. Vojtíšek
27. 8. - 5. 11. 2018
den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
út SB 307 U072 Střih videa 2 - Adobe Premiere Elements* ♠
Ing. Michalik
U071 Základy natáčení videa - filmová řeč* ♠
Ing. Michalik
U070 Střih videa 1 - Movie Maker* ♠
Ing. Michalik
U030 Dějiny filmu* ♠
Ing. Michalik
  U035 Management zvládání života 
PhDr. Beroušek
U034 Léčebná moc humoru aneb o humoru humorně
PhDr. Beroušek
jinde   U039 Italština - konverzace
PhDr. Sládková
?????
U040B Italština 6
PhDr. Sládková
?????
U038A Italština 3 
PhDr. Sládková
?????
U046E Francouzština 5
PhDr. B. Volfová
?????
jinde  

U021 Účetnictví a daňová evidence 1
Ing. Randáková
?????

U041A Angličtina 2
PhDr. Míšková
?????
U046F Francouzština 6 Mgr. Kidlesová
?????
jinde U036 Španělština na cesty 2
PhDr. Vilímková
?????
U020 Reálie Latinské Ameriky 2 - indiánské kultury jižní Ameriky
PhDr. Vilímková
?????
 
jinde U048 Němčina 3
PhDr. Niklesová
?????
Zbraslav 10:00-13:30
U099J Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů M2
doc. Vojtíšek
28. 8. - 6. 11. 2018
Hodkovičky 10:00-13:30
U099K Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů M3
doc. Vojtíšek
28. 8. - 6. 11. 2018
den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
st SB 307 U056 Zoner Photo Studio 1 - editace
Ing. Krohová
U058 Zoner Photo Studio 3 - pokročilá editace
Ing. Krohová
U050 Jak vyzrát na počítač 1*
Ing. Sedláček
U076 Jak využít kancelářský balík Microsoft Office*
Ing. Topolová
U051 Jak vyzrát na počítač 2*
Ing. Sedláček
U078 Tvorba webových stránek *
Ing. Kocourek
U018 Na rodokmen internetem aneb počítačová genealogie v praxi *
Ing. Kocourek
jinde U038
Italština 1 

PhDr. Sládková
?????
U040A Italština 5
PhDr. Sládková
?????
U036B Španělština 4
doc. Hlavičková
?????
 
jinde U049 Němčina 4
Mgr. Gelnarová
?????
U049A Němčina 5
Mgr. Gelnarová
?????
jinde 8:35-9:35
U097A Tai-či 1
Mgr. Mázlová
tělocvična SB
9:45-10:45
U097B Tai-či 2
Mgr. Mázlová
tělocvična SB
U029 Rozvoj kreativity 3
Mgr. Černá
?????
U042C Angličtina 9
Mgr. Čapková
?????
Jižní Město U086 Počítačová bezpečnost tajemství zbavená
Ing. Dočekal
JM ???
U088 Jak funguje Internet
Ing. Šmejkal
JM ???
Zbraslav 10:00-13:30
U099L Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů M4

doc. Vojtíšek
29. 8. - 7. 11. 2018
den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
čt SB 307 U080 Využití sociálních médií v praxi
Ing. A. Pavlíček a Ing. L. Böhmová
U031 Potenciály hudebních kompozic*
Mgr. Kučera
U093 Kreslení pravou mozkovou hemisférou 1 - tužka
Ing. Danková
U096A Kreslení pravou mozkovou hemisférou 5 - tempery/akryl
Ing. Danková
U096A Kreslení pravou mozkovou hemisférou 5 - tempery/akryl
Ing. Danková
U019 Tradice a současný život 8 – Průsečíky dějin a umění v architektuře
PhDr. Hoftichová
 
jinde U042A Angličtina 7
PhDr. Lhotáková
?????
U041C Angličtina 4
PhDr. Lhotáková
????
U041C Angličtina 4
PhDr. Lhotáková
?????
U046B Francouzština 2
PhDr. Vodňanská
?????
U046C Francouzština 3
PhDr. Vodňanská
?????
U016 Dějiny umění
PhDr. Hoftichová
?????
jinde 11:15-12:15
U097C Tai-či 3
Mgr. Mázlová
tělocvična SB
U046D Francouzština 4
PhDr. Priesolová
SB 333
16:15-17:15 U091 Pohyb v prevenci a péči o zdraví
Mgr. Mázlová
tělocvična SB**
U017 Dějiny umělecký řemesel
PhDr. Stehlíková
?????
Jižní Město U085 Jak používat digitální fotoaparát
Ing. Dočekal
JM ???
U082A Android - úvod do aplikačního programového vybavení
Ing. Šmejkal
JM ???
U081A iPhone - úvod do aplikačního programového vybavení
Ing. Šmejkal
JM ???
 
Zbraslav 10:00-13:30
U099M Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů M5
doc. Vojtíšek
30. 8. - 8. 11. 2018
den učebna 07:30-09:00 09:15-10:45 11:00-12:30 12:45-14:15 14:30-16:00 16:15-17:45 18:00-19:30
SB 307
jinde U041E Angličtina 6 
PhDr. Míšková
SB 331
U042B Angličtina 8
PhDr. Míšková
?????
U045 Ruština 2
PhDr. Horvátová
?????
jinde U043 Angličtina 10 
PhDr. Lhotáková
SB 330
U043 Angličtina 10
PhDr. Lhotáková
SB 330
U044 Angličtina 11
PhDr. Lhotáková
SB 330
jinde   U041D Angličtina 5
PaedDr. Marešová
?????
jinde U015 Cestovní ruch - Památky UNESCO jako významné turistické cíle
Ing. Jarolímková
SB 335
11:00 - 13:30 U092A Malba a kresba 1
13:45 - 16:15 U092B Malba a kresba 2
16:30 - 19:00 U092C Malba a kresba 3
J. Malovaná
SB 335
Zbraslav 10:00-13:30
U099N Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů M6
doc. Vojtíšek
31. 8. - 9. 11. 2018

Zápis na předměty golfu probíhá od středy 2. 5. 2018 v InSIS.

Mimosemestrální kurzy (registrace a zápis v InSIS jako normální předměty):

Vysvětlivky zkratek:

 • červeně = výuka potvrzená pro zimní semestr 2018/19 (zatím neaktualizován sylabus)
 • zeleně = výuka potvrzená pro zimní semestr 2018/19, aktuální sylabus
 • ????? = učebna i čas se může změnit v souvislosti s úpravami rozvrhu hodin řádných studentů
 • ? XX999 = učebna i čas může změnit, ale je to málo pravděpodobné (10 %)
 • NB = Nová budova
 • RB = Rajská budova
 • SB = Stará budova
 • * Záznam výuky na webu http://mediasite.vse.cz.
 • ♠ Skenování docházky pípnutím čipovou identifikační kartou.
 • ** V případě souběžného cvičení ve čtvrtek se zapisuje jako U090.
 • § Z dvojice v učebně SB 307 bude vybrán předmět s vyšším zájmem studentů v registracích.

Umístění učeben uvedeno v rámci rubriky Kontakty.