Rozvrh hodin a předměty v ZS 2017/18 – upřesnění

Otevírání předmětů na základě registrací

Otevřeny mohou být pouze předměty, na něž se přihlásí alespoň 14 zájemců a pro něž bude učebna.

Předměty nezařazené do zápisů z důvodu malého počtu zájemců:

Všechny předměty, které byly původně otevřeny podmíněně a dosáhly již zájem 14 studentů, budou tedy vyučovány:

Předmět posílený druhou paralelkou:

Předměty se změnou času konání:

Úřední hodiny

Administrativu U3V zajišťuje doc. Kubálek a dvě studentky: Jana Fialová a Alžběta Rybáková.

Začátkem září 2017 jsou úřední hodiny ve vybraných dnech.

Poplatky za studium

Poplatky za studium zůstávají stejné jako v letním semestru, přehledně jsou uvedeny v katalogu předmětů.

Poplatky budou vyměřeny na začátku 4. týdne semestru, tj. 9. 10. 2017.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague