Rozvrh hodin a předměty v LS 2017/18

Termíny

Čísla o letním semestru

Jak najít stav registrací

Nové předměty

Předměty s inovovaným obsahem

Jazykové předměty

Podmínka absolvování předchozího předmětu s výjimkou předmětů pro začátečníky (tj. část 1) a předmětů s 16 a méně účastníky.

Tělovýchovné předměty

Student si obdobně jako v letním semestru 2016/17 může vybrat ze dvou variant semestrální výuky:

Dále jsou nabízeny tělovýchovné předměty:

Návaznosti předmětů a možnost opakování

Mezi předměty zpravidla nejsou definovány návaznosti. Existují výjimky.

Všechny předměty je možné opakovat.

Učebny

Pro většinu společensko-vědních předmětů není ještě upřesněna učebna (??? v rozvrhu hodin). Čas jejich výuky se může změnit.

Otevírání předmětů na základě registrací

Otevřeny mohou být pouze předměty, na něž se přihlásí alespoň 14 zájemců a pro něž bude učebna.

Počty dosud registrovaných jsou online uvedeny v přehledu v InSIS.

Úřední hodiny

Administrativu U3V zajišťuje doc. Kubálek a dvě studentky: Jana Fialová a Alžběta Rybáková.

V druhé polovině prosince, lednu a v první polovině února 2018 jsou úřední hodiny ve vybraných dnech.

Poplatky za studium

Poplatky za studium zůstávají stejné jako v zimním semestru, přehledně jsou uvedeny v katalogu předmětů.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague