Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Poplatky za studium vyměřeny

Související stránky

V sobotu 3. 3. 2018 byly vyměřeny poplatky za studium v letním semestru 2017/18. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS a na prezenčních listinách jednotlivých předmětů. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 16. 3. 2018.

K dispozici jsou podrobnější informace.

Před vyměřením poplatků byly zrušeny zápisy studentů, kteří se v prvním týdnu nedostavili na výuku ani neomluvili. V případě, že se chtějí účastnit výuky, musí se znovu zapsat osobně nebo telefonicky v úředních hodinách U3V (viz http://u3v.vse.cz).