Výuka na PC

Uživatelský účet

Každému studentovi Univerzity třetího věku je přidělen "uživatelský účet" nutný pro práci s počítačem na počítačové učebně SB 307. Uživatelský účet je bezplatný, znamená:

Hesla

Při založení nového studenta je mu vygenerováno heslo pro přístup do počítačové sítě VŠE. Heslo odbdrží na e-mail uvedený v přihlášce. Student je povinen si prvotní heslo hned změnit.

Dále je student povinen změnit si heslo po každých 365 dnech (či dříve). Na nutnost změny hesla je upozorněn, když se blíží vypršení této lhůty.

Pokud student nezmění po 365 dnech heslo nebo jej zapomene, musí se dostavit do Helpdesku (v přízemí Staré budovy v místnosti 22 v přízemí - za vrátnicí nalevo) s průkazem totožnosti (s občanským průkazem nebo pasem). Zde mu bude heslo znovu vygenerováno.

Vzdálený přístup do počítačové sítě VŠE

K počítačové síti VŠE je možné se připojit také vzdáleně, např. z domova, má-li student připojen počítač k síti Internet. Připojení může proběhnout např. pomocí služby Webdav. Podrobný návod je uveden na webu výpočetního centra. (Návod se rozbalí klepnutím do trojúhelníčku nalevo od nadpisu Přístup pomocí protokolu WebDAV v spodní části stránky.)

Potom je možné pracovat s disky H:, G:, I: i z domova nebo odjinud, kde jste připojeni k Internetu.

Disky H:, G:, I: je možné zobrazit i v programech pro práci se soubory (např. Total Commander), když v seznamu dostupných disků (A:, C:, D:, atd.), vyberete poslední volbu \ Síťové okolí a v rámci něj připojení k VŠE. Po přihlášení potom vyberte Projekty a uvidíte všechny své projekty (dle zapsaných předmětů):

Vybavení počítačové učebny SB 307 Univerzity třetího věku

Počítače na učebně nemají disketovou jednotku. K přenosu souborů je nutné použít flash médium či počítačovou síť.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague