Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Promoce

Související stránky

Co jsou promoce

Promoce absolventů Univerzity třetího věku je slavnostním obřadem, při němž rektor VŠE nebo jím pověřený prorektor předává nejúspěšnějším absolventům slavnostní osvědčení. Promoce se vždy účastní rektor či jím pověřený prorektor, vybraní prorektoři, akademický ředitel Univerzity třetího věku a členové slavnostního předsednictva z řad učitelů. Na promocích jsou prezentovány akademické insignie a užity vysokoškolské taláry. Taláry s katénou (řetězem) jsou viditelnou známkou funkce rektora, prorektorů, profesorů a docentů. Speciální talár modré barvy s bílými rukavicemi bez katény užívá pedel. Promoci uvádí v roli promotora akademický ředitel Univerzity třetího věku.

Promoce se konají na Univerzitě třetího věku jednou za akademický rok a to koncem května. Asi měsíc před obřadem je na webu a nástěnkách Univerzity třetího věku vyvěšena pozvánka, v níž je oznámen termín promocí. Absolventi jsou vyzváni, aby se dostavili 75  minut před začátkem obřadu.

Absolventi se 75 minut před začátkem obřadu dostaví do místnosti promocí, kterou je zpravidla Vencovského aula. Absolventi jsou rozděleni do dvou skupin:

 • nejúspěšnější absolventi, kteří úspěšně absolvovali alespoň pět předmětů za akademický rok a potvrdili účast na promoci, sedí na židlích před vyvýšeným pódiem předsednictva, absolventům je dopředu přiděleno číslo židle, je zveřejněno na webu a na nástěnkách, v akademickém roce 2012/13 bylo takovýchto absolventů 52,
 • ostatní absolventi zaujmou místa v hledišti, asistentky jim na místě přidělí číslo sedadla, popř. je uvedou na místo v pořadí, jak přicházejí, každý dostává lístek s číslem sedadla, asistentky předají promotorovi lístky se jmény absolventů v pořadí, jak usednou a jak budou představeni předsednictvu při promocích. Hosté zaujmou místa přímo vedle absolventů či v zadních řadách.

Informace pro promované

 • Svou přítomnost ohlaste, prosím, asistentkám u stolku u vchodu.
 • Zde Vám bude přiděleno místo (místa) pro sezení ve Vencovského aule.
 • Můžete požádat o přidělení více míst, pokud máte doprovod.
 • Přidělené číslo sedadla (sedadel) Vám bude předáno na vstupence.
 • S hledáním místa Vám pomohou v sále asistentky.
 • Dodržte, prosím, přidělená čísla sedadel, podle nich budete představováni panu rektorovi a členům předsednictva.
 • Po skončení promocí se bude po krátké technické přestávce konat asi hodinový koncert Pražského salonního orchestru. Vystoupí jeho 15 členů s koncertem Velikáni swingové hudby D. Ellington a G. Miller.
 • Přejeme Vám hezký zážitek!

Schéma sedadel v nové aule

Nová aula

Nejúspěšnější absolventi

Akademický rok 2012/13

Studenti, kteří absolvovali v akademickém roce 2012/13 úspěšně 5 a více předmětů:

Sedadlo Celé jméno Předmětů
1 MUDr. Karel Bakeš 8
2 Helena Bednářová 5
3 Ing. Jarmila Bělovská 7
4 Ivanka Beranová 5
5 MUDr. Miroslava Čechová 7
6 Ing. Irena Drbalová 9
7 Nataša Fikačová 5
8 MgA. Irena Hašková 5
9 Marie Havlíková 7
10 Ing. Eduard Hazuka 6
11 Ing. Jaroslava Hegerová 5
12 Ing. Věra Hladíková 6
13 Jiřina Hocková 5
14 Václav Hronek 12
15 Radka Hussová 6
16 Jana Chlupová 6
17 Marcela Ježková 5
18 Iva Jozífková 7
19 Ing. Renata Jurášková 5
20 Eva Kašpárková 11
21 Danuše Kobzová 5
22 MUDr. Alena Koudelová 6
23 Evžen Kraft 8
24 Ing. Libuše Králová 5
25 Libuše Krasňanová 6
26 Mgr. Milena Krejčínová 10
27 Jitka Kulhánková 8
28 Ing. Marie Láníková 6
29 Květuše Lavičková 5
30 Jaroslava Mašková 11
31 Ing. Kamila Musilová 6
32 Marcela Nováková 8
33 Ing. Jana Novotná 9
34 Marcela Novotná 5
35 Miluše Orctová 5
36 Mgr. Věra Pokorná 5
37 Jarmila Poštová 7
38 Mgr. Eva Přibilová 5
39 Jindra Radová 8
40 Pavel Rosinek 6
41 Ing. Jana Rozmanitá 6
42 Helena Součková 7
43 Jiří Sůva 5
44 Mgr. Věra Šimicová 4
45 MUDr. Jana Škopková, CSc. 5
46 Ing. Marie Šmídová 5
47 Ing. Jiří Šrubař 8
48 Ing. Katuše Štěrbová 4
49 Jaroslava Tesáková 5
50 Ing. Karel Tauchman 7
51 Ivanka Vávrová 6
52 Irena Volfová 8
53 Pavla Vondráková 7
54 Eva Wiesnerová 6
55 Ing. Jitka Zeithammerová 5
56 Milada Zmeková 11

Akademický rok 2010/11

Studenti, kteří absolvovali v akademickém roce 2010/11 úspěšně 6 a více předmětů (za zimní semestr včetně mimosemestrálních předmětů a za letní semestr bez mimosemestrálních předmětů):

Sedadlo Celé jméno Předmětů
1 Ivana Adamcová 7
2 Ludmila Bakešová 6
3 Hana Bašusová 6
4 Ing. Ladislav Cabejšek 6
5 MUDr. Miroslava Čechová 6
6 Marie Černá 6
7 František Čihák 10
8 Eva Drábková 6
9 Ing. Irena Drbalová 14
10 Jiřina Dumská 8
11 Marcela Fialová 7
12 MgA. Irena Hašková 13
13 Jitka Hejdová 6
14 Věra Hradecká 6
15 Václav Hronek 11
16 Mgr. Jarmila Janotová 7
17 Irena Ježková 6
18 Ing. RNDr. Jaroslav Kalousek 6
19 Anna Kalvodová 7
20 Mgr. Ludmila Kohoutová 6
21 MUDr. Alena Koudelová 6
22 Eva Kozárová 10
23 Evžen Kraft 7
24 Ivan Kratochvíl 6
25 Ing. Hana Krohová 6
26 Jitka Kulhánková 6
27 PhDr. Blažena Kunovská 8
28 Ing. Marie Láníková 6
29 Ing. Jiří Lhoták 15
30 Alena Lukešová 7
31 Ing. Jaroslav Martan 10
32 Jana Matějková 8
33 Ing. Kamila Musilová 7
34 Ing. Eliška Nováková 12
35 Jana Nováková 10
36 Ing. Jana Novotná 9
37 Marcela Novotná 8
38 Ing. Václav Panoch 6
39 Ing. Dana Pešková 8
40 Jiřina Pleštilová 6
41 RNDr. Ivana Plundrová 6
42 Mgr. Eva Přibilová 9
43 Ing. Zdenka Rodová 6
44 PhDr. Věra Samková 6
45 Miloš Semorád 6
46 Marie Sprengerová 8
47 Květoslava Staňková 7
48 Ing. Miroslava Staříková 6
49 Dagmar Svobodová 6
50 MUDr. Jana Škopková, CSc. 6
51 Ing. Jiří Šrubař 7
52 Blanka Šturcová 9
53 Ing. Josef Uglaj 8
54 Ing. Marie Uhlířová 6
55 Bohumil Veselý 13
56 Irena Volfová 8
57 Ing. Karel Vykusa 7
58 Ing. Jitka Zeithammerová 7

Na video serveru VŠE je k dispozici video záznam promocí a koncertu Pražského salonního orchestru z 30. května 2011.

Akademický rok 2009/10

Studenti, kteří absolvovali v akademickém roce 2009/10 úspěšně 5 a více předmětů:

Sedadlo Celé jméno Předmětů
1 Ludmila Bakešová 6
2 Hana Bartoňková 5
3 Ing. Miloslav Beneš 7
4 Ing. Drahoslava Brožková, CSc. 5
5 Ing. Ladislav Cabejšek 12
6 Ing. Nikolaj Čebykin 5
7 František Čihák 7
8 Ing. Milena Daňková 5
9 PhDr. Marie Dostálová 6
10 Ing. Irena Drbalová 13
11 Jiřina Dumská 7
12 Marcela Fialová 6
13 MgA. Irena Hašková 8
14 Marie Havlíková 8
15 PhDr. Zuzana Herzogová 9
16 Ivana Himmelsbergerová 6
17 Ing. Vladimír Holman 6
18 Božena Hovorková 8
19 Václav Hronek 10
20 Zdeněk Choura 5
21 Mgr. Jarmila Janotová 5
22 Ing. Renata Jurášková 5
23 Bohuslav Kačerovský 5
24 Ing. Eliška Kadeřávková 6
25 Ing. RNDr. Jaroslav Kalousek 5
26 Ing. Olga Karvánková 5
27 Mgr. Ludmila Kohoutová 5
28 Mgr. Jana Kolářová 5
29 Ing. Jaroslav Kopal 5
30 Vladimíra Kotounová 8
31 MUDr. Alena Koudelová 8
32 Evžen Kraft 5
33 Ivan Kratochvíl 6
34 Josefa Krištofová 10
35 Růžena Krutská 5
36 Eva Křístková 9
37 Alena Kubicová 5
38 Jitka Kulhánková 5
39 Jarmila Lacinová 7
40 Ing. Marie Láníková 6
41 Mgr. Milada Cecilie Macourková 8
42 Jiřina Malá 5
43 Jitka Marešová 6
44 Jana Matějková 5
45 Ing. Kamila Musilová 8
46 Ing. Eliška Nováková 9
47 Jana Nováková 10
48 Ing. Jana Novotná 6
49 Marcela Novotná 6
50 Iva Pavlasová 5
51 Ing. Otakar Pavlousek 5
52 Mgr. Hana Pechková 6
53 Ing. Jarmila Pokorná 5
54 Mgr. Eva Přibilová 5
55 Marta Řezníčková 5
56 Vítězslav Říha 7
57 PhDr. Věra Samková 5
58 Jiří Sůva 5
59 Dagmar Svobodová 6
60 Zdeněk Šabat 5
61 Ing. Jiří Šrubař 5
62 Ing. Jitka Štolbová 5
63 Blanka Šturcová 5
64 Ing. Leopoldina Švehlová 6
65 Ing. Boris Tjulenev 5
66 Ing. Ladislav Trlica 6
67 Ing. Vlasta Vasiljevičová 11
68 Bohumil Veselý 6
69 Ing. Jiří Viktorin 5
70 Irena Volfová 9
71 Ing. Jiří Zadražil 9
72 Ing. Jitka Zeithammerová 8

Na video serveru VŠE je k dispozici video záznam promocí a koncertu Pražského salonního orchestru z června 2010.

Akademický rok 2008/09

Studenti, kteří absolvovali v akademickém roce 2008/09 úspěšně 5 a více předmětů:

Sedadlo Celé jméno Předmětů
1 Ludmila Bakešová 5
2 Mgr. Zora Baladová 6
3 Marta Bezuchová 6
4 Ing. Hana Bílková 5
5 Drahoslava Brožková 5
6 František Čihák 5
7 PhDr. Marie Dostálová 5
8 Ing. Irena Drbalová 10
9 Eva Dvořáková 5
10 Marcela Fialová 5
11 MgA. Irena Hašková 10
12 Božena Hovorková 8
13 Eliška Hybnerová 5
14 Ing. Naděžda Jeřábková 6
15 Ing. Emilie Jirasová 5
16 prof. Ing. Alena Jirešová, DrSc. 5
17 JUDr. Libuše Jirešová 5
18 Ing. Renata Jurášková 5
19 PhDr. Charlotte Kadavá 6
20 Olga Karvánková 5
21 Ing. Jaroslav Kopal 7
22 Ing. František Kopl 8
23 Ing. Michaela Koplová, CSc. 5
24 Ing. Ludmila Korálová 5
25 RNDr. Daniela Kostková 6
26 Vladimíra Kotounová 8
27 Evžen Kraft 5
28 Libuše Krasňanová 5
29 Ivan Kratochvíl 8
30 Josefa Krištofová 10
31 Růžena Krutská 5
32 Eva Křístková 6
33 Ing. Jana Kutilová 8
34 Stanislav Lacina 7
35 Jarmila Lacinová 7
36 Jana Lášková 5
37 Ing. Miroslava Malečková 7
38 Jitka Marešová 7
39 Josef Miča 8
40 Vladimír Musálek 6
41 Ing. Kamila Musilová 6
42 Miloš Návesník 5
43 Eva Návesníková 5
44 Jana Nováková 5
45 Jana Nováková 6
46 Ing. Jana Novotná 8
47 Ing. Otakar Pavlousek 5
48 Zdeňka Prokopová 6
49 Jana Richterová 6
50 Božena Rysová 5
51 Vítězslav Říha 5
52 PhDr. Věra Samková 6
53 Marcela Straková 6
54 RNDr. Ladislav Strnad 6
55 Jiří Sůva 5
56 Ing. Leopoldina Švehlová 5
57 Ing. Ladislav Trlica 7
58 Marcela Třasáková 5
59 Michal Uhrin 5
60 Ing. Vlasta Vasiljevičová 11
61 Ing. Jiří Vejdělek 9
62 Bohumil Veselý 9
63 Jiří Viktorin 5
64 Irena Volfová 8
65 Ladislav Vrátil 5
66 Ing. Karel Vykusa 6
67 Ing. Jiří Zadražil 5
68 Ing. Jitka Zeithammerová 7

Na video serveru VŠE je k dispozici video záznam promocí a koncertu Pražského salonního orchestru z června 2009.

Akdemický rok 2007/08

Studenti, kteří absolvovali v akademickém roce 2007/08 úspěšně 5 a více předmětů:

  Titul Jméno Příjmení Titul Absolvovánopředmětů
1 Ing. Hana Bílková   6
2   Marie Ciglerová   6
3 MUDr. Miroslava Čechová   8
4 Ing. Josef Dostál   6
5 PhDr. Marie Dostálová   6
6 Ing. Irena Drbalová   12
7   Olga Freharová   7
8   Vladimír Fučík   5
9 Ing. Vladimír Holman   8
10   Karel Chalupný   5
11   Josef Klíma   5
12   Jiří Klimeš   5
13   Blanka Kočovská   6
14 Ing. Jaroslav Kopal   6
15 Ing. Ludmila Korálová   6
16 MUDr. Alena Koudelová   5
17 Ing. Evžen Kraft   6
18   Libuše Krasňanová   7
19   Ivan Kratochvíl   5
20   Růžena Krutská   5
21   Eva Křístková   5
22 Ing. Jana Kutilová   7
23 Ing. Marie Láníková   8
24 Mgr. Milada Machová   7
25   Jitka Marešová   7
26 Ing. Josef Miča   7
27 Ing. Kamila Musilová   9
28 Ing. Eva Návesníková   6
29   Ladislava Nováková   5
30 doc. Ing. Olga Nováková , CSc. 5
31   Jana Nováková   7
32 Ing. Jana Novotná   7
33   Jaromíra Novotná   6
34   Věra Pastírová   5
35 Mgr. Hana Pechková   5
36 Ing. Marie Pexová   6
37 Ing. Věra Pochopová   5
38 Ing. Jarmila Pokorná   5
39   František Roušar   6
40 Mgr. Rudolf Růžička   5
41   Vítězslav Říha   9
42   Ludmila Říhová   5
43   Olga Stárková   5
44   Libuše Šafránková   5
45 Ing. Marta Šolcová   6
46 Ing. Jarmila Šrámková , CSc. 5
47 Ing. Ladislav Trlica   5
48 Ing. Blanka Ulovcová   5
49 Ing. Jan Váchal   5
50 Ing. Vlasta Vasiljevičová   9
51 Ing. Jiří Vejdělek   5
52 Ing. František Vojvoda   6
53 Ing. Václav Volf   6
54   Irena Volfová   6
55   Jana Vomáčková   5
56 PhMr. František Výborný   8
57 Ing. Zdenka Weiserová   5
58 Ing. Jiří Zadražil   8
59 Ing. Jiřina Zajíčková , CSc. 6

Promoce se konaly v pondělí 19. 5. 2008 v nové aule.
Slavnostní osvědčení obdrželo 43 účastníků (z 59 účastníků, kteří absolvovali úspěšně 5 a více předmětů za akademický rok 2007/08).
Dále bylo představeno vedení školy 74 účastníků (z 363 účastníků, kteří absolvovali úspěšně 1 - 4 předměty za akademický rok 2007/08).
Promoce se zúčastnilo také 20 hostů.
Po promocích proběhl koncert Pražského salónního orchestru s taneční hudbou 30. - 40. let 20. století.

Na video serveru VŠE je k dispozici video záznam promocí a koncertu Pražského salonního orchestru z května 2008

Akademický rok 2006/07

Studenti, kteří absolvovali v akademickém roce 2006/07 úspěšně 4 a více předmětů:

Židle Titul Jméno Příjmení Titul Absolvováno
předmětů
Ž1   Oldřich Benák   4
Ž2   Marie Brázdová   5
Ž3   Přemysl Čech   4
Ž4 Ing. Josef Dostál   6
Ž5 PhDr. Marie Dostálová   5
Ž6 Ing. Irena Drbalová   5
Ž7   Dagmar Frgalová   4
Ž8   Vladimír Fučík   4
Ž9 Ing. Vladimír Holman   5
Ž10   Miloslav Hubáček   4
Ž11   Karel Chalupný   4
Ž12 Ing. Josef Charvát   4
Ž13 Mgr. Marie Charvátová   4
Ž14   Jana Chvostová   5
Ž15   Ludmila Illnerová   4
Ž16 Ing. arch. Milena Jelínková   4
Ž17 prof. Ing. Alena Jirešová , DrSc. 4
Ž18   Marie Kalátová   8
Ž19 Ing. Vladimír Klapka , CSc. 4
Ž20   Blanka Kočovská   4
Ž21 MUDr. Alena Koudelová   7
Ž22 RNDr. Jarmila Kouřímová , CSc. 6
Ž23 Ing. Evžen Kraft   4
Ž24   Ivan Kratochvíl   6
Ž25   Růžena Krutská   10
Ž26 Ing. Jana Kutilová   7
Ž27   Jitka Marešová   5
Ž28 Ing. Kamila Musilová   9
Ž29   Ladislava Nováková   5
Ž30 Ing. Jana Novotná   4
Ž31 Ing. Ladislav Pazdera   5
Ž32 Ing. Marie Pexová   6
Ž33 Ing. Věra Pochopová   4
Ž34   Zlata Pokorná   4
Ž35   Vítězslav Říha   5
Ž36   Olga Stárková   4
Ž37   Medina Clara Syslová   5
Ž38   Libuše Šafránková   4
Ž39 MUDr. Jana Škopková , CSc. 5
Ž40 Ing. Jarmila Šrámková , CSc. 4
Ž41 Ing. Leopoldina Švehlová   4
Ž42 Ing. Jan Váchal   4
Ž43 Ing. Vlasta Vasiljevičová   10
Ž44 Ing. Jiří Zadražil   7
Ž45 Ing. Jiřina Zajíčková , CSc. 4
Ž46   Jana Zimová   4

Promocí se zúčastnilo:

 • 35 absolventů, kteří v akademickém roce 2006/07 úspěšně absolvovali 4 a více předmětů,
 • 68 absolventů, kteří v akademickém roce 2006/07 úspěšně absolovali 1 - 3 předměty,
 • tj. celkem 103 absolventů.

TV Nova o promocí na Univerzitě třetího věku (1 minuta 43 sekund)

Video záznam promocí

Po promocích se konal koncert Pražského salónního orchestru.