Poplatky

Výše poplatků je dána příkazem rektora Výše úhrad v programech celoživotního vzdělávání pro akademický rok. Jsou stanoveny za semestrální účast na výuce diferencovaně pro tři typy předmětů:
  • za společenskovědní předměty (U011 - U037, U039) a Senior Foto Klub (U060): 450 Kč za každý předmět za semestr
  • za informatické a zdravotně-tělovýchovné předměty (U051 - U055, U059, U061 - U064, U067, U070, U071, U075 - U78, U083 - U086, U088, U089, U091, U094): 600 Kč za každý předmět za semestr
  • za informatické předměty v rozsahu poloviny semestru (U058, U072, U073, U079)
  • za jazykové, multimediální a umělecké předměty (U038, U041 - U047, U056, U057, U065, U066, U068, U069, U071, U092, U093): 800 Kč za každý předmět za semestr

V případě mimosemestrálních kurzů rozhoduje o výši poplatku délka kurzu:

 
Způsob hrazení poplatků
Poplatky jsou vypočteny dle zápisů předmětů v Integrovaném studijním informačním systému (ISIS) na začátku 4. týdne semestru. Zde student nalezne jejich výši, číslo účtu, variabilní symbol. Číslo účtu 33330022/0800 je pro všechny studenty stejné. Variabilní symbol se liší pro jednotlivé studenty v jednotlivých semestrech. V případě dodatečných zápisů (zejména na mimomestrální kurzy) je studentovi vygenerován další variabilní symbol.
Jak najít v ISIS podklady pro hrazení poplatků:

Poplatky nelze hradit v hotovosti. Lze je uhradit:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague