Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Interaktivní tabule

Související stránky

Na učebně Univerzity třetího věku SB 307 je od prosince 2009 využívána interaktivní tabule. Skládá se z několika zařízení:
 • interaktivní tabule Smart Board 685 včetně Smart ozvučení (rozměr 197 x 126 cm, tj. poměr stran 16:10)
 • Smart dataprojektor Unifi 55W (zobrazuje obsah na tabuli)
 • Smart hub SE 240 (zprostředkovává připojení až 2 počítačů včetně zvuku a zpětné vazby z tabule do počítače, 2 videopřehrávačů)
 • software pro práci s interaktivní tabulí Smart Notebook software
 • přepínač Kramer, který především umožňuje volit zdroj obrazu pro LCD, dataprojektor a zařízení pro záznam výuky Mediasite

Připojení zařízení

Na učebně učitel může promítat ze dvou počítačů:

 1. levý počítač: předpokládá se promítání prezentace, zezadu instalován USB přijímač prezentéru,
 2. pravý počítač (možnost připojit učitelský notebook/netbook).

Přepínání obrazu dvou počítačů:

 • Pro interaktivní tabuli probíhá přepínání v nabídce interaktivní tabule.
 • Pro učitelské LCD, datarprojektor a Mediasite přepínač Kramer (spodní zařízení na učitelském stole).

Přepínání interaktivní tabule a ostatních zařízení je nezávislé. Zdroj levého i pravého počítače je rozbočovačem pod učitelským stolem rozbočen pro Smart hub (projevuje se volbou v menu interaktivní tabule) a pro přepínač Kramer.

Pravý počítač

Jako pravý počítač (očíslovaný na interaktivní tabuli i na přepínači Kramer jako počítač 2) může učitel připojit svůj notebook či netbook. Aby interaktivní tabule plnila všechny funkce je vhodné připojit pravý počítač všemi kabely:

 • VGA kabel s černou koncovkou (přenos obrazu)
 • zvukový kabel se zelenou koncovkou (přenos zvuku)
 • bílý USB kabel (zpětná vazby z tabule do počítače)

Pro připojení počítače do elektrické sítě je k dispozici na učitelském stole volná zásuvka v rozdvojce.

Připojení k Internetu je možné prostřednictvím Eduroam.

Interaktivní tabule

Tabule se spouští stisknutím levého tlačítka na panelu pod levým dolním rohem tabule.

tabule_prepinac

Tlačítko Computer 1 je určeno pro připojení Smart hubu, tj. levého a pravého počítače.

Zbývající tři tlačítka Computer 2, S-video a Video jsou určena pro příjem zdrojového signálu přímo z tabule, tj. z konektorů panelem. Mohli bychom tak připojit prostřednictvím VGA kabelu třetí počítač, tabule by však sloužila pouze jako datový projektor.

Levé větší tlačítko má různé barvy dle stavu:

 • zelená: tabule je v provozu,
 • žlutá: tabule je vypnutá,
 • blikající žlutá: tabule byla vypnuta, probíhá ventilace.

Po zapnutí tabule se zobrazí úvodní nabídka:

tabule_uvod

Z úvodní nabídky zpravidla vybereme:

 • Whiteboard: pokud chceme psát na bílou plochu tabule,
 • Computer Access: pokud chceme promítat z počítače.

Další přepínání tabule usnadňuje panel nástrojů v levém dolním rohu tabule:

tabule_nabidka

 • Whiteboard: psaní na bílou plochu
 • Computer One: levý počítač
 • Computer Two: pravý počítač
 • Video One: video z hubu
 • Video Two: video z hubu
 • tlačítko se šipkou: zmenšení nabídky do samostatného okna
 • tlačítko s popsanou tabulí: přepnutí do tabule
 • tlačítko s reproduktorem: nastavení hlasitosti

Podrobnosti panelu nástrojů pro bílou tabuli:

panel_nastroju_bila_tabule

 • tužka: režim psaní tužkou (zapne se automaticky zvednutím tužky, čímž se také volí její barva) a jeho parametrizace (barva, odstín, tloušťka psaní)
 • guma: režim gumování (zapne se automaticky zvednutím houby)
 • první řádek:
  • nový list: vytvoření souboru bílé tabule, do něhož budeme zapisovat obsah, dostupné formáty:
   • jpg obrázky komprimované do zip archivu (s příponou .zip)
   • pdf
   • formát bílé tabule (s příponou .notebook)
    ukladani
  • otevřít soubor: otevření obsahu tabule z flash disku, kam byl dříve uložen ve formátu bílé tabule
  • zelené plus: vytvoření nového listu na tabuli za aktivním listem
 • druhý řádek
  • disketa: uložení obsahu pod dříve zvoleným nebo nově zadaným názvem na flash disk
  • obálka: připojení obsahu tabule k odesílané poštovní zprávě (nutné připojení hubu do sítě)
  • červené minus: odstranění aktivní stránky
 • následují miniatury popsaných listů

Podrobnosti panelu nástrojů pro počítač či video:

panel_nastroju_pc

 • Clear: smazání kreseb v promítnutém obraze
 • Freeze: zamrznutí obrazu, na interaktivní tabuli je možné zmrazit obsah a ze stejného zdroje promítání pokračovat na dataprojektoru
 • Capture: kopie obrazu do bílé tabule na samostatný list
 • myš: simulace dalšího klepnutí v tabuli formou pravého tlačítka myši
 • klávesnice: zobrazení klávesnice, kterou je možné dále editovat

klavesnice

Zvuk je reprodukován reproduktory na okrajích interaktivní tabule. Na levém reproduktoru je možné regulovat hlasitost. Zde jsou dostupné také dva USB výstupy pro záznam bílé tabule či načítání obsahu od bílé tabule.

levý reproduktor tabule tabule_USB

Tabule se vypíná levým tlačítkem a to na konci poslední vyučovací hodiny v rámci dne. Vypínání na přestávku není nutné.

Smart hub

Smart hub (horní přepínač, viz obrázek níže u přepínače Kramer) je neustále zapnutý. Učitel s ním nemusí manipulovat. Schéma zapojení na zadní straně Smart hubu:

Smart_hub1

Smart_hub2

Při problémech se fungováním tabule učitel může stisknout červené tlačítko Reset (úplně vlevo).

Přepínač Kramer

prepinac_Kramer

Přepínač Kramer je určen pro nastavení zobrazení na LCD, dataprojektoru a MediaSite.

Obvyklé nastavení je na fotografii:

 • na výstup 1 (LCD) je nastaven počítač 1 (levý počítač),
 • na výstup 2 (rezerva) je nastaven počítač 2 (pravý počítač),
 • na výstup 3 (dataprojektor) je nastaven počítač 1 (levý počítač),
 • na výstup 4 (Mediasite) je nastaven počítač 2 (pravý počítač).

Učebna je připravena tak, aby učitel mohl promítat ze dvou počítačů, např.

 • pracovní plochu aplikace (např. vyučovaného Excelu) z levého počítače na dataprojektor,
 • promítanou prezentaci k výuce z pravého počítače (počítač 2) na tabuli, zde je možné střídat obraz  s psaním na bílou tabuli,
 • střídavě obraz z pravého (1) a levého (2) počítače do záznamu pořizovaného zařízením Mediasite (záznam není nutný).

Ovladače

Na učebně je k dispozici celkem 5 ovladačů (popis dle fotografie zleva):

ovladace

 • ovladač interaktivní tabule
 • ovladač točivé kamery
 • ovladač přepínače Kramer
 • ovladač dataprojektoru
 • prezentér

Připojení zařízení pro záznam výuky Mediasite

Na učebně je možné provádět záznam výuky a její on-line vysílání prostřednictvím zařízení Mediasite.

Mobilní zařízení Mediasite je určeno k vícedruhovým záznamům. Na učitelském stole jsou přichystány kabely pro připojení Mediasite:

Mediasite_kabely

 • černý kabel pro připojení do elektrické zásuvky,
 • VGA kabel s modrou koncovkou pro vstup plochy levého (1) či pravého (2) počítače (dle přepnutí výstupu 4 na přepínači Kramer),
 • bílý kabel pro připojení do datové sítě, pokud souběžně se záznamem provádíme on-line vysílání,
 • černý kabel pro připojení točivé kamery přes S-Video kabel.

Točivá kamera na učebně je analogická. Je nutné ji nejprve zapnout dálkovým ovládáním. Na dálkovém ovládání je možné nastavit směr snímání obrazu, jeho přibližení nebo pomocí číselných tlačítek 1 - 6 využít předvolená nastavení.

Další zdroje informací:

Interaktivní tabule s vybavením (projektor, hub, ozvučení, software) byla pořízena v prosinci 2009 z prostředků rozvojového projektu MŠMT za 218 960 Kč (včetně DPH).