Záznamy výuky

Výuka vybraných předmětů Univerzity třetího věku je záznamenána formou vícedruhových záznamů. K dispozici jsou souběžně synchronizovaně tři složky záznamu:
  • zvuk,
  • video,
  • plocha počítače, na níž demonstruje učitel aplikace a promítá prezentaci.

Záznamy jsou tříděny do katalogů, které mohou mít různé uspořádání katalogu. K dispozici jsou dva katalogy:

Další informace k vícedruhovým záznamům:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague