Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doba seniorů

Doba seniorů II/6 (červen 2006)

strana 8 - 9 (Téma měsíce)

Počítačů se teď už vůbec nebojí

Vysoká škola ekonomická v Praze, stará budova, třetí patro. Dvacet počítačů v kójích, tři notebooky. Obrazovka počítače na katedře se promítá ve velkém, aby všichni v místnosti mohli sledovat, co se na ní děje. Za katedrou stojí profesor Stanislav Jireš, studenti v kójích s počítači se svým věkem poněkud vymykají těm dvacetilelým, kteří jinde posedávají po chodbách školy. Na cedulce u čísla místnosti stojí: Učebna Univerzity třetího věku.

„První dvě řady se přesunou dozadu k multimediálním počítačům, ostatní si zatím otevřou na internetu Seznam a najdou zábavné IQ testy nebo na adrese bigbloger mohou psát deníček,“ ozývá se od katedry. Pět studentů se odebere dozadu, ke stahování knížek z internetu a práci s obrázky. I počítač na katedře změní obsluhu: myší hýbe ruka paní Aleny Křížové. jedné z nejstarších posluchaček kurzu: „Ročník 1927, silvestrovské dítě,“ představuje se mi s úsměvem paní Alena. Proč se přihlásila do počítačových kurzů Univerzity třetího věku? „Moje pravnučka Veronika je zblázněná do počítačů, zatím si na nich hlavně hraje hry. Tak jsem si řeka: Když to dokáže ona v jedenácti, proč bych se to nemohla naučit já? A budeme si moci občas třeba dopisovat e-mailem, když ji teď tak často nevidím, protože se s rodiči odstěhovala.“

Paní Alena se jako bývalá účetní mašinek nebojí, i když ta, u které zrovna sedí, je o něco složitější nežli její někdejší kalkulačka. Do kurzu bere sešit s pečlivě popsanými stránkami i diktafon: „Nahrávám si všechno, co pan profesor říká, a doma si přepisuji do sešitu pokyny pro počítač a opakuji si všechno no, co jsem se naučila, na svém počítači,“ vysvětluje paní Alena, která je v důchodu už dvě desetiletí. Na co ještě užívá počítač s internetem doma? „Počítač mám jen chvíli, původně jsem si říkala, že na internetu budu hledat slova do křížovek, které luštím ráda už dlouho. Představovala jsem si, že je tu najdu snadněji než ve slovnících, které mám v knihovně. Ale zatím je to pomalejší. Do počítače si také přepisuji výroky známých osobností, které sbírám už léta a seřazuji je podle autorů. Po internetu si můžu i dopisovat se známými a kamarádkami, které jsme získala tady v kurzu a v dalších kurzech volného času, na které chodím také.“

Od začátečníků po internet klub

Výuka počítačů na Univerzitě třetího věku na pražské Vysoké škole ekonomické probíhá už sedmnáctým rokem. „Máme tu dva druhy kurzů, běžný a intenzívní – o polovinu zkrácený.“ vysvětluje profesor Stanislav Jireš. „V prvním případě se za rok naučí studenti základy práce s počítačem, s operačním systémem Windows a internetem. Učí se například, jak napsat pozvánku na družstevní schůzi, jak si udělat na počítači třeba vánoční či velikonoční blahopřání a e-mailem je rozesílat, jak si objednat lístky do divadla či jak se vyznat v jízdních řádech a hledat si na internetu spojení, podávat žádosti na úřady – například jak si požádat o příspěvek na bydlení nebo jak komunikovat s ombudsmanem, stahovat programy z internetu, elektronické knihy atd. V dalším ročníku se studenti naučí řešit pokročilejší úlohy až třeba pro sestavování přehledu prodeje jednotlivých druhů zboží v supermarketu v čase a znázorňovat je graficky i vyhodnocovat data. Takovéto úlohy mohou po skončení kurzu dělat například pro některé firmy a k důchodu si přivydělat. Poslední stupeň je pak členství v Senior internet klubu, kde vytvářejí internetové stránky pro své kolegy, na nichž třeba sledují nejlevnější lístky do divadel, možností domácí rekreace apod.“

Celoroční poplatek za kurz na počítači činí 400 korun, semestrální je 250 Kč. Po skončení dvouletého kurzu navíc studenti mohou – pokud nemají doma počítač s pří stupem na internet – chodit do učebny ve vymezené době a za 400 korun ročně tu pracovat s internetem. Do kurzů se může ovšem přihlásit i každý, kdo už počítač s internetem má doma, ale chtěl by se v práci s ním zlepšit, může studovat on-line bez jakéhokoli poplatku.

Tu růžičku pěkně obarvěte namodro

Jak se lidé o kurzech dovídají a přihlašují? „Většinou se dovídají o našich kurzech od jejich účastníků, kterým se osvědčily a jsou u nás spokojení. Při vstupních pohovorech se samozřejmě také ptáme, proč se chtějí zabývat zrovna počítači - máme v Univerzitě třetího věku mnohem více kurzů – většina odpovídá, že se chce naučit to, co znají nebo se učí jejich vnoučata, aby se s nimi mohli bavit o počítači, internetu a třeba si s nimi i dopisovat e-mailem. Těm stačí většinou základní kurz. Jsou ale i lidé, kteří se chtějí vrátit nějakým způsobem do aktivního života a při vydělávat si nově nabytými vědomostmi, těch je ale oproti našim začátkům spíš menšina,“ vysvětluje profesor Jireš.

Paní Alena se svými kolegyněmi a kolegy v kurzu si stahuje elektronické knihy a učí se práci s obrázky: „Našla jste si krásnou růžičku,“ říká pan profesor někdejší lékárenské laborantce, paní Danuši Kulhánkové. "Teď s ní něco udělejte, třeba ji obarvěte namodro“, radí. "Ne jenom přečmárat modrou barvou obrázek, ale opravdu ten květ zkuste přebarvit celý."

Počítač jako dárek k sedmdesátinám

Paní Danuše dostala počítač s internetem k sedmdesátým narozeninám. „Teď se snažím, abych uměla to, co moje dcera a vnuk. Na internetu si hledám spojení vlakem i autobusem, tramvaje do divadel, kam chodím ráda. Také si dělám občas inteligenční testy a na počítači si zahraji i karty. Dopisuji si s kamarádkami, které počítač s internetem mají nebo k němu mají někde přístup. A hlavně dávám dohromady knihu svých osvědčených kuchařských receptů pro dceru,“ říká paní Kulhánková a odevzdává svému profesorovi domácí úkol: na internetu vypracované daňové přiznání z příjmu pocházejícího z pronájmu pokoje podnájemníkovi.

Také panu Františku Výbornému, který pracoval jako lékárník, je už přes sedmdesát: "Nechtěl jsem zůstat počítačově negramotným, tak jsem si loni koupil počítač. Chtěl jsem komunikovat se svou vnučkou Andreou, která umí už v devíti otevřít e-mailovou adresu. Na internetu si vyhledávám všechno možné. Pořídil jsem si program Skype a užívám ho k telefonování se synem, který žije v Mnichově. Občas mu večer zavolám, on si už pořídil kameru, takže ho i vidím, já ji zatím ještě nemám.“

Co na VŠE nabízí Univerzita třetího věku

Studium vybraných předmětů bakalářského studia. Na všech fakultách školy podle osobních předpokladů. Studuje se v kroužcích s řádnými studenty podle jejich rozvrhu. Studium je vhodné jak pro středoškoláky, tak vysokoškoláky, kteří se chtěli dále vzdělávat na vysokoškolské úrovni. V oblasti společenskovědní jsou připraveny tyto kurzy:

 • Sociální politika ČR,
 • Vybrané kapitoly z dějin umění,
 • Česká diplomacie a
 • Jak statistika měří výkonnost národního hospodářství.

V oblasti práce s počítači:

 • Intenzivní kurz
 • Základy práce na počítači. Padesát hodin práce na počítači.
 • Intenzivní kurz Služby internetu. Padesát hodin práce na počítači.
 • Kurz Základy počítačové grafiky. Čtyřicet hodin práce u počítače, předpokládá se znalost práce na PC.
 • Kurz Použití prezentačního programu PowerPoint. Je určen pro znalé práce na PC a ty, kteří se ještě věnují přednáškové (vyučovací) činnosti. Čtyřicet hodin práce na multimediálních počítačích.
 • Prezenční a distanční výuka základů práce s počítači a internetem včetně všech aplikačních programů Microsoft.
 • Studijní a zájmová činnost v rámci Senior internet klubu při VŠE v Praze
  • odborné vlastní studium pomocí internetu. Výsledky vlastního studia musí člen publikovat na webových stránkách Senior internet klubu - sik.vse.cz
  • zcela individuální využití služeb internetu pro vlastní
  • vzdělávací a zájmovou činnost vzdělávání a zájmová činnost v kroužku Tvorba webových stránek na internetu
  • vzdělávání a zájmová činnost v kroužku Soudobé možnosti mobilní komunikace vzdělávání a zájmová činnost v kroužku Překonávání jazykových bariér pomocí počítače. Překladatelská činnost vzdělávací a zájmová činnost v kroužku Použití elektronického podpisu ve státní správě a ekonomice vzdělávací a zájmová činnost v kroužku Digitální foto a obrázky na počítači.

Členem Senior internet klubu se může stát jen ten uchazeč, který prokáže základní znalosti v práci s PC a se službami internetu.

Další podrobnosti programu Univerzity třetího věku budou mámy až po uzávěrce tohoto čísla.

Vstupní pohovory s novými adepty pro další ročník studia mají letos proběhnout 12. - 14. září vždy od deseti do třinácti hodin v kanceláři 10 v přízemí Staré budovy VŠE.