Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace pro studenty předmětu U015 Cestovní ruch

Související stránky

Na předmět U015 Cestovní ruch - Památky UNESCO jako významné turistické cíle je v zimním semestru 2017/18 zapsáno 174 studentů U3V.

Předmět je vyučován ve dvou paralelkách:

  • pondělí 18 - 19:30, SB 335 (kapacita 80 míst, zapsáno 76 studentů)
  • pátek 9:15 - 10:45, NB D (kapacita 200 míst, zapsáno 98 studentů)

Výuka v pondělní paralelce byla narušena problémy s ozvučením posluchárny.

Stížnost na problémy s ozvučením byla projednána s pracovníky audiovizuálního oddělení, kteří přislíbili nápravu. Nadále budou pracovníci audiovizuálního oddělení situaci v pondělní paralelce věnovat zvýšenou pozornost.

Pro pondělní paralelku nelze zajistit větší posluchárnu. Všechny větší posluchárny jsou vytíženy výukou řádných studentů. Zájemci z pondělní paralelky, kterým je nepříjemné téměř plné naplnění posluchárny SB 335, mohou požádat na adrese u3v@vse.cz o přeřazení do páteční paralelky.

Omluvte, prosím, dosavadní technické problémy ve výuce pondělní paralelky. Váš zájem o předmět nás těší.