Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Čipové identifikační karty

Související stránky

VŠE připravuje kontrolu vstupu do budovy a učeben s využitím čipových identifikačních karet.

Pro studenty U3V je proto připravena výměna plastových bezčipových karet.

Koho se výměna týká?

 • Týká se studentů, kteří dosud používali nečipové identifikační karty.
 • Netýká se studentů, kteří nastoupili do studia v zimním semestru 2016/17 a již si pořizovali (placené) čipové identifikační karty.
 • Netýká se studentů, kteří nastoupili dříve a již si pořídili (placenou) čipovou identifikační kartu kvůli stravování v menze či možnosti individuální přístupu do učebny SB 307.

Čipová identifikační karta stojí běžně 290 Kč (viz https://vc.vse.cz/sluzby/id-karty). Pro studenty U3V je prodávána za 100 Kč.

Pro zjednodušení výměny karet platí v zimním semestru 2016/17 následující postup:

 1. Studentům, kteří mají zapsaný alespoň 1 předmět a dosud měli bezplatnou identifikační kartu (487 studentů), byl zvýšen poplatek za studované předměty o 75 Kč.
 2. Studenti byli informování e-mailem o zvýšení poplatku.
 3. Po zaplacení poplatku budou karty hromadně vyrobeny bez nutnosti účasti studentů (jejich fotografie jsou již v InSIS).
 4. Studenti budou informováni e-mailem o možnosti vyzvednout si v úředních hodinách novou identifikační kartu v kanceláři U3V NB 10. Vrátí starou bezplatnou nečipovou kartu.

Několik studentů U3V nemělo dosud ani nečipovou kartu, není k dispozici jejich fotografie. Postup:

 1. Studenti bez identifikační karty budou vyzvání e-mailem, aby si do 27. 1. 2017 pořídili identifikační kartu.
 2. Studenti se nechají vyfotografovat a zaplatí 100 Kč ve výpočetním centru na pracovišti Správa identifikačních karet (SB 22 - podrobněji viz https://vc.vse.cz/sluzby/id-karty). Zde budou informováni o termínu vydání nové čipové karty.

Případné dotazy odpoví kancelář U3V (NB 10, e-mail: u3v@vse.cz).

Možnosti využití čipové identifikační karty:

 • Uložení peněz pro stravování v menze. (Studenti U3V nemají příspěvek na stravování jako řádní prezenční studenti.)
 • Individuální vstup do učebny U3V SB 307. Možnost individuální práce v čase, kdy se na učebně neučí.
 • Perspektivně vstup do budov VŠE.