Zápis do předmětů golfu na zimní semestr 2017/18

Zápis do předmětů golfu doc. Vojtíška probíhá pro stávající studenty U3V od 1. 5. 2017 prostřednictvím mimosemestrálního kurzu v InSIS.

Postup po přihlášení do InSIS:

Zápis probíhá dle pořadí zápisu až do vyčerpání kapacity.

Není otevřen kurz pro začátečníky.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague