Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U099J Golfem k aktivnímu způsobu života seniorů 5

Související stránky

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, CSc. (e-mail: doc.vojtisek@volny.cz)

Zaměření předmětu

Studenti dále rozvíjí své golfové dovednosti získané v předchozích semestrech na základě video-analýzy. Zlepšují techniku hry s jednotlivými holemi. Rozšíří si poznatky z teorie golfového švihu. Zdokonalují si techniku krátké hry z obtížných pozic.Prohloubí si znalosti z pravidel golfu. Seznámí se s formami hry Texas-scramble. Účastí v interních turnajích U3V se zdokonalují v golfové hře a snižují si svůj HCP.

Předpoklady

Absolvování 4.semestru nebo HCP45 a lepší, vlastní hole, člen ČGF.

Mimořádné zařazení do skupiny schvaluje pouze garant předmětu doc. Vojtíšek.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni- Zdokonalování techniky na základě video-analýzy. Nácvik řešení obtížných situací. Nácvik technicko-taktických dovedností. Snížení HCP.