Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U081 Domácí multimediální centrum

Související stránky

Konání

Předpokládaný termín konání 24. – 26.1.2017   9:15 – 12:30, JM, místnost bude určena dodatečně

Vyučující

Ing. Ivo Šmejkal, výpočetní centrum

Cíl

Archivy multimédií, ať již jsou to vaše vlastní fotografie, oblíbená hudba či televizní nebo filmové pořady, na které jsme se například nestihli podívat nebo je chceme mít operativně k dispozici, se stávají běžnou součástí našich domácností. Jejich společnou charakteristikou bývá značná náročnost na objem uchovávaných dat, rozdílnost datových formátů a často i absence možnosti jednoduché prezentace například na obrazovce televizoru. Základním úkolem domácího multimediálního centra je organizace uložení multimediálního obsahu a jednoduchá a spolehlivá prezentace na domácích zařízeních k tomu určených, ať již jsou to domácí počítače, televizory a někde už i datové projektory.

Výsledky učení

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními řešeními domácích multimediálních center a to nejen na teoretické úrovni, ale i s praktickými cenově dostupnými řešeními především na bázi volně šiřitelného software. Účastníci alespoň se základními znalostmi z oblasti domácích sítí (např. absolventi kurzu U083 Domácí síť) by měly být schopni vybrané řešení prakticky realizovat.

Osnova

  1. Základní typy a formáty multimediálních dat.
  2. Distribuce multimediálních dat v domácí síti.
  3. Prezentace multimediálních dat v domácí síti.
  4. Návrh a realizace vybraných konceptů domácího multimediálního centra.
  5. Organizace dat multimediálního centra.
  6. Transformace multimediálních dat.
  7. Praktické ověření distribuce fotografií, hudby a videa multimediálním centrem.
  8. Volně dostupné zdroje multimediálních dat na internetu.