Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U077 Komunikace, zaznamenávání a sdílení dat pomocí Microsoft Outlook a OneNote

Související stránky

Vyučující

Zaměření

Kurz je určen posluchačům, kteří se chtějí aktivně naučit pracovat s e-mailovým klientem Microsoft Outlook a pomocí něj nejen přijímat a zasílat poštu. Dále i poštu třídit, přidávat a organizovat své kontakty, efektivně využívat kalendář. Následně mohou kalendář sdílet s dalšími uživateli tak, aby měli přehled o jejich časové dostupnosti ale i navzájem si navrhnout společné schůzky v čase kdy to všem vyhovuje. Outlook dále nabízí i možnost zapisování a třídění úkolů - například na základě přijatých e-mailů. A v neposlední řadě zápis drobných poznámek či psaní deníku.

Další část kurzu bude věnována programu Microsoft OneNote – nástroj na třídění poznámek a dalších informací, které je opět možno jednoduchým způsobem sdílet s dalšími uživateli, a tím si tak „půjčovat“ poznámky nebo se podílet na vytváření dokumentu ve více lidech.

V kurzu se nepředpokládá předchozí znalost těchto programů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně využívat programy Microsoft Outlook a OneNote k zaznamenávání a třídění informací a to včetně jejich sdílení.

Obsah

 1. Seznámení s programem Microsoft Outlook, ovládání programu, základní nastavení.
 2. Kontakty a jejich organizace.
 3. Pošta a pořádek v e-mailech.
 4. Kalendář a společné schůzky.
 5. Úkoly a jejich propojení s poštou.
 6. Poznámky.
 7. Psaní deníku.
 8. Dotazy k Microsoft Outlook, nejčastější problémy a jejich řešení.
 9. Seznámení s programem OneNote, ovládání programu, struktura.
 10. Založení osobního účtu Microsoft.
 11. Vytváření poznámkových bloků jejich oddílů a skupin.
 12. Vytváření objektů a tabulek v OneNote, kreslení.
 13. Sdílení poznámkových bloků a práce v týmu, další možnosti OneNote.

Literatura