U071 Základy natáčení videa – filmová řeč

Vyučující

Ing. Pavel Michalik (email: pavelmichalik@gmail.com)

Zaměření

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními dovednostmi nutnými pro tvorbu videa, se základy filmové řeči, s pravidly vyprávění příběhu a jeho vnímání diváky. Výuka předmětu bude doplněna praktickým nácvikem natáčení video záběrů a jejich analýzy.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni natočit podklady (záběry) videa, tak aby je bylo možné sestříhat do krátkého filmu. Vlastní střih je možné realizovat v kurzu U070 Střih videa. Mimo to budou rozumět základům filmového vyprávění hraného i dokumentárního filmu v kontextu domácího videa.

Obsah předmětu

 1. Kompozice záběrů.
  1. Hlavní moti.
  2. Prostor.
  3. Velikost záběrů.
  4. Úhel kamery.
  5. Postavení kamery.
 2. Pohyb v záběrech.
  1. Vnitro a vnězáběrový pohyb.
  2. Typy pohybů.
  3. Osa záběru a její přechod.
 3. Tempo a rytmus vyprávění.
 4. Vazba záběrů.
  1. Diády a triády.
  2. Prostřihy.
  3. Ustavující záběr.
  4. Pohled – protipohled.
 5. Zvuk u videa.
 6. Zvuková dramaturgie.
  1. Druhy zvuků.

Upozornění

V některých týdnech bude na výuku nutné přinést kameru případně fotoaparát nebo mobil, schopný natáčení videa.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague