Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

18.9.2017 08:00 - 29.9.2017 20:00 - Změny v zápisech

9.10.2017 08:00 - 20.10.2017 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U049B Němčina 5

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní na velmi pokročilé úrovni . Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a překlady potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (volný čas, plánování dovolené, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitých  situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Volný čas a volnočasové aktivity, role U3V v mém životě. (4 hodiny)
  2. Cestovní kancelář, pobytová nebo poznávací dovolená, destinace ve světě. (4 hodiny)
  3. Počítač a já, možnosti dalšího rozvoje. (4 hodiny)
  4. Chalupaření jako český fenomén, srovnání s Evropou, chaty a chalupy. (4 hodiny)
  5. Zajímavá místa česko-německé historie, hrady, zámky, tvrze. (4 hodiny)
  6. Samostatné prezentace (aktuality) za zadané probrané téma. (6 hodin)