Termíny

9.5.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Registrace

1.6.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Přihlášky ke studiu

5.9.2017 08:00 - 16.9.2017 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U049A Němčina 4

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších  situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Cesta po SRN. Vlastní zážitky. (4 hodiny)
  2. Německy mluvící země, jejich některé tradice a obyčeje. (4 hodiny)
  3. Evropa – moje místo k žití, otázky emigrace, vystěhovalectví. (4 hodiny)
  4. Práce v zahraničí v rámci EU, výhody a nevýhody. (4 hodiny)
  5. Bydlení – město nebo vesnice?  Vesnice nebo satelit? (4 hodiny)
  6. Samostatné prezentace (aktuality) na zadané téma. (6 hodiny)