Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

18.9.2017 08:00 - 29.9.2017 20:00 - Změny v zápisech

9.10.2017 08:00 - 20.10.2017 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U049 Němčina 3

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilejší dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších  situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Kino nebo TV? Moderní média, jejich výhody a nevýhody, moderní technika a starší generace. (4 hodiny)
  2. Nákupy doma a v zahraničí, ceny, měny, reklamace. (4 hodiny)
  3. Cesta do zahraničí, ubytování v hotelu, služby, orientace po městě. (4 hodiny)
  4. Dovolená, zimní a letní pobyty, sport na dovolené nebo kultura? (4 hodiny)
  5. Praha – moje město, s čím zde seznámit cizince. (4 hodiny)
  6. Samostatné prezentace (aktuality) na vybrané téma. (6 hodin)