Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

18.9.2017 08:00 - 29.9.2017 20:00 - Změny v zápisech

9.10.2017 08:00 - 20.10.2017 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U048 Němčina 2

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (nákupy, zdraví…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších jednoduchých situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Rodina, rodinné vztahy, výhody a nevýhody vícegeneračního bydlení.  (4 hodiny)
  2. Denní režim, rozdíly od dob zaměstnání, práce na částečný úvazek, koníčky.  (4 hodiny)
  3. Zdraví člověka, cesta k lékaři, vyšetření, léky, metody, různé nemoci. (4 hodiny)
  4. Sport a jeho vliv na zdraví člověka, letní a zimní sporty, výlety na kole. (4 hodiny)
  5. Kulturní život v Praze, divadla, kina, výstavy, vycházky, historické památky. (4 hodiny)
  6. Samostatné prezentace na probrané zadané téma (aktuality) v interakci s kolegy. (6 hodin)