Termíny

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

30.1.2018 08:00 - 10.2.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U048 Němčina 3

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (nákupy, zdraví…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších jednoduchých situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Kontakty, korespondence - telefon, email, SMS. Na poště - k čemu využíváme ještě dnes poštu? (4 hodiny)
  2. Obyvatelstvo světa - geografické názvy, jazyky, kontinenty, názvy moří, řek a oceánů. (4 hodiny)
  3. Cesta do ciziny - program, cestovní dokumenty, orientace v terénu dle plánu města, jízda taxíkem. (4 hodiny)
  4. Berlín - Praha - Vídeň - hlavní města států, památky, prohlídka města s průvodcem. (4 hodiny)
  5. Kulturní život ve městě - divadla, koncerty, kina, výstavy. (4 hodiny)
  6. Můj denní program -hygiena, vstávání, cvičení, denní činnosti, koníčky. (6 hodin)