Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

18.9.2017 08:00 - 29.9.2017 20:00 - Změny v zápisech

9.10.2017 08:00 - 20.10.2017 20:00 - Placení poplatků

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U047 Němčina 1

Související stránky

Vyučující

PhDr. Dana Niklesová, Ph.D.

Zaměření předmětu

Na každotýdenních 2-hodinových seminářích jsou účastníci vedeni k eventuálnímu zopakování základů kdysi studovaného jazyka a dále hlavně k rozvíjení všech základních jazykových dovedností v oblasti poslechu, čtení a komunikace. Procvičuje se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (cestování, nákupy, restaurace, hotel, služby atd.).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou účastníci kurzu schopni dorozumět se a mluvit německy.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. První kontakty, pozdravy, zdvořilostní fráze. (2 hodiny)
  2. Rodina, rodinné vztahy. (4 hodiny)
  3. Návštěva z Německa, z Rakouska. (2 hodiny)
  4. Návštěva Čecha v německy mluvící zemi. (4 hodiny)
  5. V restauraci, veřejné stravování. (4 hodiny)
  6. Bydlení, sociální zabezpečení. (4 hodiny)
  7. U lékaře, nemoci, lázně. (2 hodiny)
  8. Advent, tradice vánoc u nás a v německy mluvících zemích. (4 hodiny)