Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

9.5.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Registrace

1.6.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046F Francouzština 6

Související stránky

Vyučující

Mgr. Zora Kidleová (kidles@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří případně již absolvovali kurz pro středně pokročilé (není podmínkou) a zvládli základní učebnici Francouzština pro každého. Cílem je porozumět mluvenému slovu v základních oblastech lidských činností. Číst složitější texty, rozumět slyšenému a viděnému projevu a rozvíjet komunikační dovednosti (řečové i písemné).

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v různých životních situacích, porozumět složitějším textům a nahrávkám, upevní si gramatické struktury.

Obsah

  • Rozvoj komunikačních dovedností, opakování vybraných mluvnických jevů, práce s autentickými materiály (poslech, video, novinové články)
  • Témata: courrier électronique, on écrit une lettre, loisirs, vacances, musique, beaux arts, vie en ville
  • Mluvnické jevy - podle potřeby (nominalizace, předložky, zájmena, vyjádření logických vztahů ve větě, minulé časy...)

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

Pravdová. M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous) Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.