Termíny

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

30.1.2018 08:00 - 10.2.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046E Francouzština 5

Související stránky

Vyučující

PhDr. Blanka Volfová (volfova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům se znalostmi francouzštiny na mírně pokročilé úrovni a cílem je nadále rozšiřovat tyto znalosti a získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií). V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v různých životních situacích.

Obsah předmětu

 • Témata
  • současná aktuální témata
  • události
  • francouzské písně
  • literatura, četba
  • studium, U3V
  • média, média ve Francii
  • mezinárodní setkávání - země, národnosti
  • francouzské reálie
  • gastronomie
  • roční období a počasí, klima a klimatické změny
  • žádost o informace
 • Gramatika
  • konstrukce "être en train de + infinitif"
  • odvozování slov
  • přídavná jména ve funkci příslovcí
  • věty s dvěma osobními zájmeny předmětnými (doubles pronoms), zájmena "y" a "en"
  • nepravidelná slovesa
  • subjonctif přítomný a minulý
  • zájmena vztažná a neurčitá
  • věty podmínkové
  • věty účelové
  • nepřímá otázka
  • užívání minulých časů: passé composé / imparfait / plus-que-parfait
  • kondicionál přítomný a minulý

Literatura

 • Documents authentiques.
 • Internet - ressources pédagogiques.