Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

9.5.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Registrace

1.6.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046E Francouzština 5

Související stránky

Vyučující

PhDr. Blanka Volfová (volfova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům se znalostmi francouzštiny na mírně pokročilé úrovni a cílem je nadále rozšiřovat tyto znalosti a získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií). V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v různých životních situacích.

Obsah předmětu

 • Témata
  • současná aktuální témata
  • francouzské písně
  • telefonování, mail
  • volný čas, zájmy a záliby
  • studium, U3V
  • ubytování a služby v hotelu
  • mezinárodní setkávání - země, národnosti
  • francouzské reálie
  • obchody, nakupování
  • roční období a počasí, klima a klimatické změny
  • žádost o informace
 • Gramatika
  • opakování členů
  • odvozování slov
  • slovesa typu "joindre"
  • tvoření příslovcí od přídavných jmen
  • věty s dvěma osobními zájmeny předmětnými (doubles pronoms), zájmena "y" a "en"
  • nepravidelná slovesa
  • subjonctif přítomný a minulý
  • zájmena vztažná a neurčitá
  • věty podmínkové
  • věty účelové
  • nepřímá otázka
  • užívání minulých časů: passé composé / imparfait / plus-que-parfait

Literatura

Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.