Termíny

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

30.1.2018 08:00 - 10.2.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046D Francouzština 4

Související stránky

Vyučující

PhDr. Jana Priesolová, CSc. (priesolo@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro mírně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 ze ZS 2017/18 látkou od 20. lekce učebnice M. Pravdové (Francouzština pro začátečníky). Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen  na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z každodenního života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na srovnání českého a francouzského kulturního prostředí.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • jednoduchým způsobem komunikovat v přítomnosti, minulosti a budoucnosti,
 • dorozumět se v běžných životních situacích (kde a jak bydlí, kam chodí za kulturou, jak se orientovat v čase, jak vyjádřit přání),
 • podat informace o turistických zajímavostech města nebo regionu.

Obsah

 • Témata.
  • Jídlo a pití, stravování - doma a v restauraci.
  • Lidské tělo, nemoci, zdravotní stav.
  • Nakupování v obchodním domě.
  • Orientace v čase - datum (den, měsíc, rok), časové intervaly (od kdy, do kdy, jak dávno, za jak dlouho).
  • Významná francouzská města a jejich památky.
  • Francouzská kultura a písně.
 • Gramatika.
  • Dělivý člen.
  • Vyjádření popisu a okolností děje v minulosti (imparfait).
  • Nahrazování podstatného jména zájmenným adverbiem (en).
  • Opakování dvou nesamostatných zájmen (přímý a nepřímý předmět).
  • Vyjádřit přání, vůli, názor (co se líbí - nelíbí), přijmout a odmítnout pozvání.
  • Nepravidelná slovesa.

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

 • Pravdová. M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous) Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.
 • Pravdová M. Francouzština pro začátečníky. Žákovský sešit = Le français pour vous. Praha, Leda
  2006. ISBN 80-85927-91-8.