Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

9.5.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Registrace

1.6.2017 08:00 - 1.9.2017 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046D Francouzština 4

Související stránky

Vyučující

PhDr. Jana Priesolová, CSc. (priesolo@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům s minimálními základy francouzštiny, přičemž navazuje na kurz pro (téměř) začátečníky ze ZS 2016/17 látkou od 12. lekce učebnice M. Pravdové (Francouzština pro začátečníky). Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen  na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z každodenního života v rámci uvedených tematických okruhů, které je možné i operativně doplňovat. Pozornost bude věnována také srovnání českého a francouzského kulturního prostředí.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni se jednoduchým způsobem dorozumět a komunikovat (o přítomnosti, minulosti i budoucnosti)  v základních životních situacích.

Obsah

 • Témata
  • Cestování (dopravní prostředky, rezervace jízdenky a ubytování).
  • Na návštěvě (představování, bydlení, příbuzenské vztahy, studium, práce, zájmy).
  • Denní program a volnočasové aktivity, na výletě.
  • Jednoduché vyprávění v minulosti a plánování do budoucnosti.
  • Paříž a její památky, významná francouzská města.
  • Francouzská kultura a písně.
 • Gramatika
  • Opakování minulého času (passé composé).
  • Jednoduchý budoucí čas (futur simple), vyjádření podmínky.
  • Osobní zájmena (přímý a nepřímý předmět, neurčitý podmět).
  • Vztažná zájmena (qui, que).
  • Předložkové vazby sloves a infinitivní vazby.
  • Jak formulovat otázku.

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

Pravdová. M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous) Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1. Lekce 12 - 15.