Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046D Francouzština 4

Související stránky

Vyučující

PhDr. Jana Priesolová, CSc. (priesolo@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro mírně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 z LS 2016/17 látkou od 16. lekce učebnice M. Pravdové (Francouzština pro začátečníky). Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen  na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z každodenního života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na srovnání českého a francouzského kulturního prostředí.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • jednoduchým způsobem komunikovat v přítomnosti, minulosti a budoucnosti,
 • dorozumět se v běžných životních situacích (kde a jak bydlí, kam chodí za kulturou, jak se orientovat v čase, jak vyjádřit přání),
 • podat informace o turistických zajímavostech města nebo regionu.

Obsah

 • Témata
  • Na výletě - popis města, památek, regionu.
  • V muzeu, na výstavě, na koncertě, na stadionu (podat informace).
   Na návštěvě - popis bytu, jeho částí a zařízení.
  • Orientace v čase - datum (den, měsíc, rok), časové intervaly (od kdy, do kdy, jak dávno, za jak dlouho).
  • Významná francouzská města a jejich památky.
  • Francouzská kultura a písně.
 • Gramatika
  • Opakování minulého a budoucího času (passé composé, futur simple).
  • Vyjádření podmínky (podmíňovací způsob přítomný); vytýkací konstrukce.
  • Vyjádření otázky (jednoduché a složené tvary tázacích zájmen); časové předložky .
  • Vyjádření pořadí (řadové číslovky) a přibližného počtu.
  • Porovnání (stupňování přídavných jmen a příslovcí).
  • Pořadí dvou nesamostatných zájmen (přímý a nepřímý předmět).

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

 • Pravdová. M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous) Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.
 • Pravdová M. Francouzština pro začátečníky. Žákovský sešit = Le français pour vous. Praha, Leda
  2006. ISBN 80-85927-91-8.