Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046C Francouzština 3

Související stránky

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen (téměř)začátečníkům či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz pro (téměř) začátečníky z ZS 2016/17, kdy bylo probráno 10 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze a dialogy pro vyjádření denních situací a programu, přání či žádosti apod.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 • Gramatika
  • Vyjádření minulosti – passé composé, jednoduché vyprávění.
  • Zápory a omezení, infinitivní vazby, neurčitý podmět.
  • Zájmenný předmět  přímý a nepřímý.
  • Budoucí čas prostý, předložkové vazby.
 • Slovní zásoba a témata
  • Paříž a její památky, významná města Francie.
  • Cestování, dopravní prostředky: informovat se, rezervovat.
  • Společenské fráze – na návštěvě, popis bytu.
  • Program dne, záliby, volný čas, sport.
  • Francouzská kultura, písně.

Literatura

Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1. Lekce 11 - 14.