Termíny

12.2.2018 07:30 - 11.5.2018 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046C Francouzština 3

Související stránky

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen (téměř)začátečníkům či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz Francouzština 3 z LS 2016/17, kdy bylo probráno 13 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze a dialogy pro vyjádření denních situací a programu, přání či žádosti apod.
Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Gramatika.
  1. Nepravidelná slovesa.
  2. Předložkové vazby s infinitivem, přídavné jméno slovesné.
  3. Vyjádření podmínky, vyjádření celku a úplnosti
  4. Podmiňovací způsob přítomný.
  5. Tázací zájmena. Zdůraznění větného členu.
 2. Slovní zásoba a témata.
  1. Paříž a její památky. Geografie Francie. Významná města a turistické cíle.
  2. Cestování, dopravní prostředky. Informovat se, rezervovat, řešit různé situace.
  3. Společenské fráze: v rodině, na návštěvě, popis bytu.
  4. Program pro volný čas, sport.
  5. Francouzská kultura, písně, ukázky literatury.

Literatura

Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.