Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046B Francouzština 2

Související stránky

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen začátečníkům či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz pro úplné začátečníky z ZS 2016/17, kdy byly probrány 4 lekce z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze pro vyjádření otázky, souhlasu i nesouhlasu, přání či žádosti apod.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

  1. Společenské obraty.
  2. Obraty pro orientaci ve městě.
  3. Svátky, na návštěvě.
  4. Rodina.
  5. Zaměstnání a studium.
  6. Bydlení.
  7. Doklady, osobní údaje.
  8. Cestování.
  9. Volný čas.
  10. Francouzská kultura, písně.

Literatura

PRAVDOVÁ M.: Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1. Lekce 5 - 8.