Termíny

18.9.2017 07:30 - 15.12.2017 19:30 - Výuka

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046B Francouzština 2

Související stránky

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen začátečníkům či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz Francouzština 2 z LS 2016/17, kdy bylo probráno 8 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze pro vyjádření otázky, souhlasu i nesouhlasu, přání či žádosti apod.
Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Gramatika.
  1. Nepravidelná slovesa, slovesa 3. časování. Vazba il y a
  2. Přídavná jména - ženský rod a nepravidelné tvary.
  3. Vyjádření množství. Účelové vazby.
  4. Minulý čas - passé composé. Zvratná slovesa. Infinitivní vazby.
 2. Slovní zásoba a témata.
  1. Orientace ve městě, cestování, informovat se, vysvětlit cestu.
  2. Popis osoby, vlastnosti, číslovky, hodiny.
  3. Společenské obraty, doklady, osobní údaje.
  4. Kultura a reálie - významné památky Paříže. Písně.

Literatura

PRAVDOVÁ M.: Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.