Termíny

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Registrace

3.1.2018 08:00 - 26.1.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

30.1.2018 08:00 - 10.2.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046B Francouzština 2

Související stránky

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen začátečníkům či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz Francouzština 2 z ZS 2017/18, kdy bylo probráno 10 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze pro vyjádření otázky, souhlasu i nesouhlasu, přání či žádosti o informaci apod.
Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Gramatika.
  1. Zvratná slovesa, nepravidelnosti I. časování. Další nepravidelná slovesa.
  2. Zápory a omezení. Neurčitý podmět.
  3. Zvratná slovesa. Infinitivní vazby. Předložkové vazby.
  4. Vyjádření budoucnosti - futur simple. Zájmena v předmětu přímém.
 2. Slovní zásoba a témata.
  1. Orientace ve městě, cestování, informovat se, vysvětlit cestu.
  2. V hotelu, na návštěvě.
  3. Plánování dovolené.
  4. Kultura a reálie - významné památky Paříže a Francie. Práce s autentickými dokumenty.
  5. Písně.

Literatura

PRAVDOVÁ M.: Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.