Termíny

13.2.2017 07:30 - 12.5.2017 19:30 - Výuka

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
U046E Francouzština 5

Související stránky

Vyučující

PhDr. Blanka Volfová (volfova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům se základními znalostmi francouzštiny a cílem je schopnost domluvit se na jednoduché úrovni v praktických denních situacích a rozšířit si slovní zásobu, znalosti gramatiky i francouzských reálií. V kurzu, který začal v letním semestru 2012/13, se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno naučili základy francouzštiny a chtěli by systematicky pokračovat. Program základní učebnice je rozvíjen a rozšiřován pomocí četných doplňkových materiálů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 • Témata
  • současná aktuální témata
  • zdraví, návštěva lékaře
  • telefonování, mail
  • volný čas, zájmy a záliby
  • studium, U3V
  • ubytování a služby v hotelu
  • mezinárodní setkávání - země, národnosti
  • francouzské reálie
  • obchody, nakupování
  • roční období a počasí, klima a klimatické změny
  • žádost o informace
 • Gramatika
  • opakování členů
  • odvozování slov
  • slovesa typu "joindre"
  • samostatná zájmena přivlastňovací a ukazovací
  • věty s dvěma osobními zájmeny předmětnými (doubles pronoms), zájmena "y" a "en"
  • nepravidelná slovesa
  • subjonctif přítomný a minulý
  • zájmena vztažná a neurčitá
  • věty podmínkové
  • věty účelové
  • nepřímá otázka
  • užívání minulých časů: passé composé / imparfait / plus-que-parfait

Literatura

Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.